THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoCông khaiThư viện tài liệuTuyển sinh
Công khai

LVT - Báo cáo công khai - Năm học 2022-2023

   
10:08' AM - Thứ tư, 22/06/2022

SỞ GD VÀ ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY
Số: 67/BC-LVT

V/v Báo cáo tình hình thực hiện công khai năm học 2021-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Ninh Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2022-2023 như sau:

1/Tình hình thực hiện công khai năm học 2021-2022:

TT

Nội dung công khai

Đã thực hiện công khai

Chưa thực hiện công khai

Đúng quy định

Chưa đúng quy định

1

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

X
Nội dung công khai

X
Hình thức công khai

X
Thời điểm công khai

X2

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

X
Nội dung công khai

X
Hình thức công khai

X
Thời điểm công khai

X3

Công khai thu, chi tài chính

X
Nội dung công khai

X
Hình thức công khai

X
Thời điểm công khai

X2. Kế hoạch triển khai qui chế công khai năm học 2022 - 2023

2.1 Nội dung công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy , chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, có phân biệt theo các khối lớp.

c) Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đạt chuẩn quốc gia các giai đoạn tiếp theo và kết quả đạt được.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, các phòng ký túc xá cho học sinh, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp.

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính:

a) Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

2.2 Thời điểm công khai

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của trường vào tháng 7 năm 2023, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét vào tháng 7 hàng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Bất cứ lúc nào khi nhà trường hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên.

2.3 Hình thức công khai

a) Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường thực hiện tuyển sinh.

b) Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

3/Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất

- Thuận lợi: UBND Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, UBND TP Ninh Bình luôn quan tâm, đầu tư kinh phí để xây dựng đơn vị.

Đảng ủy , Ban giám hiệu và các tổ chức trong và ngoài nhà trường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để quá trình công khai tại đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Kiến nghị đề xuất: không

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;

- Đảng ủy, BGH;

- Các tổ, nhóm CM;

- Lưu: VT.


HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Hải Nam
Số lượt đọc:  58  -  Cập nhật lần cuối:  06/10/2022 07:38:06 AM
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 53.697
Tổng số thành viên: 10
Số người trực tuyến: 508