THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Hoạt động dạy và học    |    Công tác Đảng - Đoàn thể    |    Tin giáo dục    |    Chuyên san Học trò   
Công tác Đảng - Đoàn thể

Phân công nhiệm vụ cho Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, nhiệm kỳ 2017 – 2018

THÀNH ĐOÀN NINH BÌNH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY

Số: 01 - QĐ/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Bình, ngày 2 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ cho Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường

THPT chuyên Lương Văn Tụy, nhiệm kỳ 2017 – 2018

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY

- Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường, BTV thành đoàn Ninh Bình.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và chức danh, năng lực, sở trường của từng đồng chí trong BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH Đoàn trường như sau:

A. BAN THƯỜNG VỤ

I. Nhiệm vụ chung:

- Trực theo “Lịch trực Đoàn trường”. Thông báo Hoạt động Đoàn trường trước toàn thể học sinh sáng thứ 2 chào cờ theo lịch trực.

- Thay mặt đơn vị dự các cuộc họp, các buổi họp do Đoàn cấp trên hoặc do Lãnh đạo nhà trường triệu tập.

- Dự đầy đủ, nghiêm túc tất cả các buổi họp của Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Mỗi tháng họp Ban chấp hành 1 lần vào tuần lễ thứ 3 của tháng. Ngoài ra tham dự các cuộc họp đột xuất khác do Bí thư đoàn triệu tập.

- Mỗi tuần họp BTV 1 lần vào tiết 4,5 ngày thứ 6.

II. Nhiệm vụ riêng:

1. Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung – Bí thư

- Chịu trách nhiệm trước Đảng Bộ, Lãnh đạo nhà trường và Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.

- Lập kế hoạch tất cả các hoạt động của Đoàn trường theo tuần, tháng, năm học.

- Làm báo cáo tháng, học kỳ, năm học gửi Đảng bộ, Lãnh đạo nhà trường và Đoàn cấp trên.

- Thay mặt BTV Đoàn trường điều động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức.

- Duyệt thu, chi kinh phí tất cả các hoạt động của Đoàn trường.

- Tổ chức và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện các nhiệm vụ chung của Đoàn trường.

- Trực tiếp chỉ đạo việc quản lý tài sản của Văn phòng Đoàn trường, hồ sơ, sổ sách, đoàn phí, các loại quỹ đoàn.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị đoàn bạn.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban tổ chức sự kiện, Ban truyền thông, CLB tình nguyện.

- Trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đảng của Đoàn trường.

- Duyệt nội dung thông báo tới toàn thể HS trong buổi chào cờ đầu tuần.

2. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó bí thư:

- Chủ trì và giải quyết các công việc khi Đ/c Bí thư đi vắng.

- Phụ trách công tác xây dựng tổ chức Đoàn: tổ chức lớp học Lý Tự Trọng đầu năm học mới cho K10; kết nạp Đoàn viên; tổ chức xếp loại Đoàn viên và chi Đoàn cuối mỗi kì học theo quy định.

- Phụ trách các hoạt động “đồng hành với thanh niên trong học tập, NCKH, định hướng nghề nghiệp”:

+ Hỗ trợ đoàn viên tham gia NCKH; chỉ đạo tổ chức thi cấp trường NCKH, liên môn tích hợp, sáng tạo trẻ…;

+ Thành lập và chỉ đạo trực tiếp CLB hỗ trợ học tập (tổ chức cho CĐGV tham gia hướng dẫn hỗ trợ đoàn viên trong học tập);

+ Liên hệ, tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh.

- Trực tiếp chỉ đạo Chi đoàn cán bộ giáo viên.

- Phụ trách đưa thông tin hoạt động của Đoàn lên Website của trường.

- Tham gia kiểm tra các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật (xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, chi tiết của tiểu ban)

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện thêm một số công việc khác khi cần do Đ/c Bí thư giao.

3. Đ/c Tạ Văn Dũng - Phó bí thư:

- Chủ trì và giải quyết các công việc khi Đ/c Bí thư và Đ/c PBT Nguyễn Thanh Tùng đi vắng.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của đội Thanh niên xung kích: Phụ trách việc kiểm tra nề nếp, thực hiện nội quy của học sinh các khối 10, 11, 12 hàng ngày.

- Phụ trách việc thống kê, tổng hợp và xếp hạng thi đua của học sinh các khối lớp 10, 11, 12 hàng tuần và gửi mail thông tin kết quả thi đua cho tất cả GVCN các khối và dán thông tin thi đua lên bảng theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Thể dục thể thao: phụ trách phong trào thể dục – thể thao, các CLB Bóng rổ, CLB cầu lông, tổ chức giải thi đấu Bóng đá LVT cup, giao hữu bóng rổ, cầu lông…

- Trực tiếp quản lí tài sản của Đoàn trường về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

- Phụ trách hệ thống âm thanh, hệ thống điện, trang trí khánh tiết trong tất cả các mặt hoạt động của Đoàn trường.

- Chịu trách nhiệm việc phân công, điều động lớp trực tuần thực hiện nhiệm vụ triển khai và thu dọn hệ thống âm thanh, bục phát biểu, bàn ghế cho giáo viên dự sinh hoạt đầu tuần.

- Tham gia kiểm tra các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

- Phối hợp với tổ bộ môn TD – GDQP khi thực hiện nhiệm vụ có liên quan.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

- Làm thêm một số việc khác do Đ/c Bí thư giao.

4. Đ/c Phạm Thị Linh - Ủy viên Ban Thường vụ:

- Trực tiếp phụ trách Tiểu ban nội vụ và tài chính Đoàn:

+ Quản lí tài chính, thủ quỹ Đoàn trường.

+ Quản lí tất cả các loại hồ sơ, sổ sách, danh sách đoàn viên, phân loại rõ ràng.

+ Quản lý Sổ Đoàn viên cả 3 khối.

+ Phụ trách việc thu Đoàn phí và các khoản khác theo quy định; nộp Đoàn phí lên Đoàn cấp trên đúng thời gian quy định.

- Phụ trách công tác tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên.

- Tham gia thanh tra, kiểm tra các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

- Hỗ trợ đồng chí Trịnh Thu Hằng trong việc tổ chức các hội diễn văn nghệ, các hội thi văn hóa khác do Đoàn cấp trên tổ chức.

5. Đ/c Trịnh Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của Tiểu ban Văn hóa văn nghệ.

- Phụ trách đưa các thông tin lên bản tin của Đoàn trường kịp thời, chính xác.

- Hỗ trợ Đ/c Phạm Thị Linh trong công tác nội vụ khi cần.

- Hỗ trợ đ/c Nguyễn Thị Phương Dung trong các phong trào tình nguyện, từ thiện.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của CLB nhảy, CLB đàn ghi ta, CLB nhạc cụ dân tộc.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

B. UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH

I. Nhiệm vụ chung

Nhận các nhiệm vụ cụ thể từ đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư (thông báo, phô-tô tài liệu, văn bản,…)

Dự đầy đủ, nghiêm túc tất cả các buổi họp của Ban Chấp hành Đoàn trường.

II. Nhiệm vụ riêng

1. Đ/c Bùi Đức Anh (12 Pháp)- Ủy viên Ban Chấp hành

- Hỗ trợ đ/c Bí thư trong chỉ đạo, quản lí CLB Tình nguyện

- Hỗ trợ các đồng chí BTV trong việc truyền thông cho tất cả các hoạt động, phong trào.

- Hỗ trợ đ/c PBT Tạ Văn Dũng trong tổ chức các hoạt động TDTT

- Tham gia chỉ đạo hoạt động của Ban truyền thông.

-Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 12 Pháp, 12 Anh.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

2. Đ/c Vũ Anh Thư (12 Lý) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Thành viên Ban tổ chức sự kiện: Hỗ trợ đ/c Bí thư xây dựng ý tưởng, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên trong tổ chức các hoạt động; Tham gia dẫn chương trình, xây dựng kịch bản các chương trình;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 12 Lý, 12 Toán, 12 Tin.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

3. Đ/c Đinh Minh Ngọc (12 Hóa) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Tham gia phụ trách CLB Nhảy; Thành viên Ban tổ chức sự kiện.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 12 Hóa, 12 Sinh, 12 Sử, 12 Địa.

- Hỗ trợ đồng chí Trịnh Thu Hằng trong tất cả các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

4. Đ/c Nguyễn Quỳnh Anh (12B2) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Thành viên Ban tổ chức sự kiện: Hỗ trợ đ/c Bí thư xây dựng ý tưởng, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên trong tổ chức các hoạt động.

- Quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo các chi đoàn 12B1, 12B2.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

5. Đ/c Đồng Bích Ngọc (11 Pháp) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Thành viên Ban truyền thông: thiết kế maket các panner, apphic, tuyên truyền…

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 11 Pháp, 11 Sử, 11 Địa

- Hỗ trợ đồng chí Trịnh Thu Hằng trong tất cả các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

6. Đ/c Trịnh Thị Phương Thảo (11 Anh) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Tham gia Ban tổ chức sự kiện.

- Tham gia hỗ trợ đ/c Phó BT Nguyễn Thanh Tùng phụ trách CLB hỗ trợ học tập (tổ chức hỗ trợ học tập khối 11 về các môn Xã hội) và Tiểu ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 11 Anh, 11 B1, 11 B2,

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

7. Đ/c Nguyễn Thị Hồng May (11Hóa) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Tham gia hỗ trợ đ/c Bí thư tổ chức, quản lí CLB Tình nguyện: kêu gọi đoàn viên tham gia, vận động tài trợ, xây dựng 1 đến 2 chương trình tình nguyện trong năm.

- Tham gia hỗ trợ đ/c Phó BT Nguyễn Thanh Tùng phụ trách CLB hỗ trợ học tập (tổ chức hỗ trợ học tập khối 11 về các môn tự nhiên).

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 11 Hóa, 11 Sinh, 11 Văn.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

8. Đ/c Bùi Diệu Linh (11 Lý) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Tham gia Ban tổ chức sự kiện: Hỗ trợ đ/c Bí thư xây dựng ý tưởng, lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên k11 trong tổ chức các hoạt động.

- Hỗ trợ đồng chí Trịnh Thu Hằng trong tất cả các hoạt động, phong trào văn hóa, văn nghệ.

- Quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo các chi đoàn 11 Lý, 11 Toán, 11 Tin.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

9. Đ/c Phạm Quỳnh Hương (10 Văn2) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Tham gia Ban tổ chức sự kiện, các hoạt động thiện nguyện

- Tham gia hỗ trợ đ/c Phó BT Nguyễn Thanh Tùng phụ trách CLB hỗ trợ học tập (tổ chức hỗ trợ học tập khối 11 về các môn Xã hội) và Tiểu ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 10 Văn 1, 10 Văn 2; 10 Sử; 10 Địa; 10 Sinh, 10 Pháp

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

10. Đ/c Lâm Minh Khanh (10Anh1) - Ủy viên Ban Chấp hành

- Tham gia Ban tổ chức sự kiện

- Hỗ trợ đ/c PBT Tạ Văn Dũng trong tổ chức các hoạt động TDTT.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai hoạt động tới các chi đoàn 10 Anh 1, 10 Anh 2; 10 Toán1; 10 Toán2; 10 Lý, 10 Tin, 10 Hóa.

- Chịu trách nhiệm trước Đ/c Bí thư về nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Các chi đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chấp hành sự quản lí điều hành của bí thư, các phó bí thư, các ủy viên ban chấp hành Đoàn trường theo các lĩnh vực được phân công.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Đảng ủy, Hiệu trưởng; PHT phụ trách Đoàn TN;

- BTV Thành Đoàn;

- Các chi đoàn cơ sở;

- Lưu: VP Đoàn trường.

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG
Nguyễn Thị Phương Dung


Số lượt đọc:  83  -  Cập nhật lần cuối:  11/10/2017 08:05:45 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.078.811
Tổng số thành viên: 8
Số người trực tuyến: 53