THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Thời khóa biểu sáng    |    Thời khóa biểu chiều    |    Bản tin nề nếp    |    Kết quả học tập   
Thông báo

Kế hoạch kiểm tra môn học buổi chiều lần II năm học 2017-2018

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY


Số: /KH-LVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP -TỰ DO- HẠNH PHÚC

Ninh Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA MÔN HỌC BUỔI CHIỀU LẦN II NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 về việc tổ chức kiểm tra môn học buổi chiều cho học sinh lớp 10, 11, nhà trường lập kế hoạch kiểm tra lần 2 như sau:

I. Đối tượng, môn kiểm tra, thời lượng

* Đối tượng: Học sinh khối 10, 11

* Bài, Môn kiểm tra:

- Khối 11: Mối thí sinh làm 03 bài kiểm tra theo môn học buổi chiều;

- Khối 10: Mối thí sinh làm 03 bài kiểm tra (01 bài chuyên, 02 bài cận chuyên), lớp 10 Tin mỗi thí sinh làm 4 bài thi.

II. Chương trình, nội dung kiểm tra

* Khối 11: - Chương trình: Trong học kỳ 2 chương trình 11

- Nội dung thi: Theo mức độ yêu cầu tiệm cận kỳ thi THPT quốc gia.

* Khối 10:

- Chương trình: Trong học kỳ 2 chương trình lớp 10

- Nội dung kiểm tra: Môn chuyên: Mức độ chương trình chuyên; Môn cận chuyên: Mức độ tiệm cận kỳ thi THPT quốc gia.

III. Lịch thi, thời gian:

1. Thời gian làm việc Hội đồng coi - Chấm kiểm tra: Buổi sáng: 7h00’

Buổi chiều: 14h00’

2. Lịch kiểm tra, thời gian kiểm tra, Môn kiểm tra, hình thức kiểm tra

Ngày

Buổi

Ca

Môn kiểm tra

Hình thức

Đề kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

7/6/2018

(Thứ 5)

Chiều

Ngữ Văn 11, MC 10

Tự luận

120 phút

14h25’

14h30’

8/6/2018

(Thứ 6)

Sáng

Ca 1

Toán 11

Hóa 10; NN 10

Trắc nghiêm

60 phút

7h25’

7h30’

Ca 2

Hóa 11; Sử 11

Toán 10; Sử 10; Địa 10

Trắc nghiêm

60 phút

9h25’

9h30’

8/6/2018

(Thứ 6)

Chiều

Ca 1

Văn 10

Lí 11; Sinh 11;

Lí 10;

Tự luận

Trắc nghiêm

120 phút

60 phút

14h25’

14h30’

Ca 2

NN 11; Địa 11

Trắc nghiêm

60 phút

16h00’

16h05’

3. Ngày kiểm tra: Ngày 7, 8/6/2018

4. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ chương trình học kỳ 2.

5. Kết quả kiểm tra:

- Thày (cô) lấy kết quả điểm kiểm tra trên Web trường.

IV. Nhận và In sao đề kiểm tra

Lãnh đạo phụ trách: Đoàn Thị Kim Dung - PHT

- 8h00’ ngày 4/6/2018: Nhận đề thi, chỉ đạo in sao trong các ngày 4, 5,6,7

- Cán bộ in sao đề thi: Nguyễn Phương Huyền, Trần Thị Nga, Đào Thị Nhàn, Tô Thanh Tâm.

V. Lập danh sách phòng kiểm tra, lập danh sách coi chấm, lên điểm, thống kê báo cáo.

Lãnh đạo phụ trách: Trần Văn Kiên;

Cán bộ: Bùi Văn Hậu, Nguyễn Thu Hằng.

VI. Cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, sơ đồ phòng kiểm tra

Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Bảo Châu – PHT;

Chuẩn bị phòng, chấm : Tổ Văn phòng.

VII. Văn phòng phẩm, thảo Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, tập hợp hồ sơ hội đồng trình Hiệu trưởng ký để chuyển tài vụ thanh toán

Thư ký HĐ: Hoàng Thị Tuyết và Vũ Thị Thảo – CBVP: giấy phô tô, giấy thi, giấy nháp, phấn viết, Bút, túi bài kiểm tra, Túi đựng đề, .

VIII. Điều hành coi, làm phách, chấm thi, phúc khảo:

· Coi thi: - Đ/c Phạm Văn Khanh - PHT: phụ trách chính

- Các đ/c trong BGH cùng phối hợp, kiểm tra giám sát trong mỗi buổi kiểm tra.

· Làm phách, Chấm thi, phúc khảo: - Đ/c Trần Văn Kiên – PHT: phụ trách chính

IX. Lịch trình tổ chức kiểm tra

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Lập danh sách coi phòng thi, công bố danh sách

Ngày 27, 28/5/2018

2

Lập danh sách coi- chấm

Ngày 4/6/2018

3

In, sao đề

Ngày 4,5, 6, 7/6/2018

4

Chuẩn bị CSVC

Từ ngày 3 đến ngày 9

5

Tổ chức coi

Ngày 7, 8, 9/6/2018

6

Tổ chức chấm, lên điểm

Ngày 7, 8, 9, 10, 11, 12/6/2018

7

Thống kê điểm

13/6/2018

8

Phúc khảo

14/6/2018

IX. Danh sách Giáo viên, Cán bộ tham gia coi chấm kiểm tra.

(có danh sách kèm theo)

Các Thầy (Cô), Cán bộ nhà trường xem bảng phân công nhiệm vụ coi, chấm, làm phách, lên điểm và phục vụ kiểm tra để thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định và yêu cầu của công việc./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

- BGH (chỉ đạo);

- Tổ chuyên môn (thực hiện)

- Lưu: VT, Web.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN VĂN KIÊN

DANH SÁCH RA ĐỀ

KIỂM TRA MÔN HOC BUỔI CHIỀU LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo kế hoạch số: /KH-LVT, ngày 6 tháng 2 năm 2018 của nhà trường)

TT

NGƯỜI RA ĐỀ

MÔN-LOẠI

ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

T.G

làm bài

Số mã đề TN

Số đề tự luận

1

Đặng Thị Mai Hoa

Văn 10

Khối 10

120 phút

1

2

Tạ Hoàng Tâm

Văn chuyên 10

10 Văn

120 phút

1

3

Nguyễn Thị Hồng Liên

Văn 11

11 Văn

120 phút

1

4

Tô Thị Lan

Toán 10

Khối 10

60 phút

8

5

Vũ Văn Trường

Toán 11

Khối 11

60 phút

8

6

Nguyễn Trường Sơn

Toán chuyên 10

10T1, 10 T2

120 phút

1

7

Nguyễn Thu Thương

Tiếng Anh 10

Khối 10

60 phút

8

8

Hà Thị Thanh Thủy

T.Anh 10 chuyên

10A1, 10A2

120 phút

1

9

Nguyễn Thanh Tuyền

Tiếng Anh 11

Khối 11

60 phút

8

10

Nguyễn Việt Dũng

Vật lí 11

Khối 11

60 phút

8

11

Phạm Thị Hoài

Vật lí 10 chuyên

10 Lí

120 phút

1

12

Đoàn Xuân Huỳnh

Vật lí 10

Khối 10

60 phút

8

13

Hồ Thị Khuê Đào

Hóa chuyên 10

10H

120 phút

1

14

Đinh Xuân Quang

Hóa học 11

Khối 11

60 phút

8

15

Trần Thị Trang

Hóa học 10

Khối 10

60 phút

8

16

Nguyễn Thị Thu

Sinh 11

Khối 11

60 phút

8

17

Phạm Việt Hoa

Sinh chuyên 10

10 S

120 phút

1

18

Bùi Văn Hậu

Tin chuyên 10

10 Tin

120 phút

1

19

Trần Thị Hòe

Lịch sử chuyên 10

10 Sử

120 phút

1

20

Đinh Thanh Dung

Lịch sử 10

Khối 10

60 phút

8

21

Nguyễn Hoàng Vân

Lịch sử 11

Khối 11

60 phút

8

22

Trương Thị Oanh

Địa lí 11

Khối 11

60 phút

8

23

Đinh Thị Bích Ngọc

Địa lí 10 chuyên

10 Đ

120 phút

1

24

Nguyễn Thị Tuyến Tính

Địa lí 10

Khối 10

60 phút

8

25

Nguyễn Phương Thảo

Pháp 11

11P

60 phút

8

26

Đinh Thị Ngư

Pháp 10

10P

120 phút

1

TỔNG CÔNG: 26 Bộ đề

Hạn nộp đề-đáp án: Thầy cô nộp trực tiếp cho Đ/c Đoàn Thị Kim Dung- PHT trước 8h ngày 4/6/2018 (cả bản cứng và mềm).


File dữ liệu gốc


Số lượt đọc:  2629  -  Cập nhật lần cuối:  05/06/2018 09:25:13 AM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.182.381
Tổng số thành viên: 8
Số người trực tuyến: 70