THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcThông báoCông khaiThư viện tài liệuTuyển sinhHội trường 60 nămThư viện
   Thời khóa biểu sáng    |    Thời khóa biểu chiều    |    Bản tin nề nếp    |    Kết quả học tập   
Thông báo

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2021

   
03:30' PM - Thứ bảy, 24/04/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY


Số: /
KH-LVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (TN THPT) năm 2020 của Sở GDĐT và kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường. Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai các công tác thi TN THPT và xét tuyển Đại học cao đẳng năm 2021 như sau:

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

- Nhà trường đã triển khai các loại văn bản chỉ đạo kỳ thi của cấp trên: Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 về ban hành Qui chế thi TN THPT; Thông tư số 05/TT-2021-BGDĐT ngày 12/03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 về ban hành Qui chế thi TN THPT; Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 5/4/2021 về hướng dẫn thi TN THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021; Công văn 1318/BGDĐT-KTKĐ về hướng dẫn tổ chức thi TN THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

Thông tư số 09//2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Qui chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngàng Giáo dục Mầm non; Công văn Số: 1444/BGDĐT- V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021; Kế hoạch s…./KH-SGDĐT V/v thanh tra, kiểm tra Kỳ thi TN Trung học phổ thông và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

Các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT Ninh Bình.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thi
TN THPT, qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT và của Sở GDĐT Ninh Bình về kỳ thi.
2. Bố trí đầy đủ cán bộ, giáo viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia công tác chuẩn bị thi
, và làm thi với tinh thần trách nhiệm cao.
III. THÀNH LẬP CÁC BAN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

· Ban chỉ đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Kiên

Phó hiệu trưởng -PT

Trưởng ban

2

Hà Thị Thanh Thủy

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Phó hiệu trưởng

Phó ban

2. Ban tư vấn thi THPT QG và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

· Thành viên Ban tư vấn thi THPT QG và tuyển sinh:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

2

Trần Văn Kiên

Phó hiệu trưởng-PT

Trưởng ban

3

Hà Thị Thanh Thủy

Phó hiệu trưởng

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Ủy viên

5

13 giáo viên chủ nhiệm 12

Giáo viên

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Phổ biến qui chế thi TN THPT năm 2021 cho CB-GV, HS và CMHS lớp 12;

- Phổ biến qui chế xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2021 cho CB-GV, HS và CMHS lớp 12;

- Hướng dẫn Học sinh khối 12 làm hồ sơ thi TN THPT;

- Hướng dẫn Học sinh làm hồ sơ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng (theo học bạ);

3. Ban hồ sơ thi THPT QG

· Thành viên Ban hồ sơ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hà Thị Thanh Thủy

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Phó trưởng ban

3

Vũ Thị Thảo

Nhân viên

Ủy viên

4

Mai Thị Phương

Giáo viên

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Phương Huyền

Nhân viên

Ủy viên

6

Trần Xuân Đức

Giáo viên

Ủy viên

7

13 GVCN lớp 12

Giáo viên

Ủy viên

8

Phạm Thị Huyền

Nhân viên

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Kim Cúc

Nhân viên

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Phụ trách phần mềm QLT;

- Chuần bị hồ sơ Học sinh và hồ sơ ĐKDT;

- Chuẩn bị các giấy tờ để HS được cộng điểm KK xét công nhận tốt nghiệp (giấy chứng nhận nghề, HSG)

- Thu hồ sơ thi TN THPT và hồ sơ tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển;

- Nhập dữ liệu hồ sơ thi TN THPT vào phần mềm QLT của Bộ;

- Kiểm dò dữ liệu;

- Chụp ảnh và gắn tên ảnh;

- Quét ảnh vào hồ sơ thi trong phần mềm QLT;

- Nộp hồ sơ thi TN THPT về Sở GD;

- In phiếu báo dự thi;

- Thông báo và thống kê kết quả thi TN THPT, trả phiếu điểm cho HS;

- In giấy chứng nhận tốt nghiệp và trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT cho HS;

- Trả hồ sơ Học sinh (học bạ…) cho HS khối 12;

- Thống kê học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng.

4. Ban tài chính

· Thành viên Ban tài chính:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Kiên

Phó hiệu trưởng -PT

Trưởng ban

2

Hà Thị Thanh Thủy

Phó hiệu trưởng -PT

Phó ban

3

Cao Thị Chúc

Tổ trưởng

Ủy viên

4

Lê Thị Thu Hà

Kế toán

Ủy viên

5

Vũ Thị Thảo

Nhân viên

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Phổ biến các khoản thu cho học sinh và CMHS khối 12;

- Lập dự trù kinh phí thi TN THPT năm 2021;

- Thu tiền mua hồ sơ, chụp ảnh, xử lí ảnh, quét ảnh và tiền nguyện vọng xét tuyển Đại học, cao đẳng;

- Nộp tiền ĐK xét tuyển Đại học, cao đẳng về Sở GD theo qui đinh;

- Chi trả cho các bộ phận theo qui định.

5. Ban CSVC-Hậu cần

· Thành viên CSVC- Hậu cần:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Phương Dung

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Cao Thị Chúc

Tổ trưởng

Phó ban

3

Tạ Văn Dũng

Giáo viên

Ủy viên

4

Phạm Thị Huyền

Nhân viên

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thu Hường

Nhân viên

Ủy viên

6

Mai Văn Hiến

Nhân viên

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị CSVC cho bộ nhập hồ sơ thi THPT QG;

- Liên hệ với nhà hàng, khách sạn cho CB thanh tra của Bộ về làm nhiệm vụ coi thi TN THPT;

- Chuẩn bị CSVC cho thi TN THPT;

- Chuẩn bị hệ thống Camera phục vụ cho thi TN THPT;

- Lên phương án tiếp đón Ban coi thi;

- Chuẩn bị CSVC để tiếp nhận thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ.
IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

Lánh đạo phụ trách

1

Tập huấn quy chế thi TN THPT và tuyển sinh ĐH, CĐSP, năm 2020 và hướng dẫn làm hồ sơ thi THPT QG cho CB-GV-NV nhà trường

Ban tư vấn Thi TN THPT và tuyển sinh

CB-GV-NV

Trước ngày 20/4/2021

Đ/c Kiên

2

Tập huấn quy chế thi TN THPT và tuyển sinh ĐH, CĐSP, năm 2021 và hướng dẫn làm hồ sơ thi THPT QG cho HS khối 12

Ban tư vấn Thi TN THPT và tuyển sinh

Các lớp 12

Ngày 23/4/2021

Đ/c Kiên

3

Chụp ảnh cho HS khối 12

Ban Hồ sơ thi

Thầy Đức, HS khối 12

Xong trước ngày 20/4/2021

Đ/c Kiên

Số lượt đọc:  104  -  Cập nhật lần cuối:  14/05/2021 03:35:47 PM
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 16.350
Tổng số thành viên: 10
Số người trực tuyến: 928