THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Thời khóa biểu sáng    |    Thời khóa biểu chiều    |    Bản tin nề nếp    |    Kết quả học tập   
Thông báo

KẾ HOẠCH Tổ chức thi đấu giao hữu cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên và Cha mẹ học sinh, lần thứ ba năm 2018

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY -

BAN ĐẠI DIỆN CMHS
Số /KH-LVT-CMHS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi đấu giao hữu cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên và

Cha mẹ học sinh, lần thứ ba năm 2018
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11; tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa nhà trường với Cha, mẹ học sinh; hoạt động thiết thực tháng thi đua cao điểm

2. Yêu cầu:

- Các vận động viên, các thành viên tham dự giải chấp hành các quy định của giải, Ban tổ chức ban hành.

- Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, nhóm GDTC tham gia nhiệt tình, trách nhiệm.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia:

- Là cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; cha mẹ của học sinh đang học tập tại trường;

- Mời các vận động viên thuộc cơ quan Sở GD&ĐT, các trường THPT và CLB cầu lông nhà trường tham gia.

2. Nội dung thi đấu, đăng ký:

- Nội dung thi đấu:

Thi đấu 02 nội dung: đôi nam, đôi nam nữ (không phân biệt độ tuổi)

Ở mỗi nội dung, BTC chia thành 2 bảng:

Bảng A(thi đấu): Gồm các đ/c Giáo viên, nhân viên nhà trường và Cha mẹ học sinh;

Bảng B(giao lưu): Gồm Giáo viên, nhân viên và khách mời;

- Đăng ký:

+ Đối với Cha mẹ học sinh: đăng ký theo lớp qua GV chủ nhiệm(không giới hạn số lượng, mỗi lớp tối thiểu có 01 người tham gia), nếu đã xác định được người chơi cùng (có thể lớp khác) thì đăng kí cả đôi, trường hợp chưa có người thi đấu cùng thì BTC sẽ sắp xếp đôi sau khi có danh sách đăng kí.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: đăng ký theo nội dung thi đấu (không giới hạn số lượng)

+ Đơn vị mời: Cơ quan Sở GD&ĐT, các trường THPT;

- Danh sách đăng ký VĐV:

+ Đối với CB, GV, NV: Các tổ trưởng gửi danh sách về Ban tổ chức qua đồng chí Nguyễn Văn Chính – PCT Công đoàn (Nhắn tin).

+ Đối với Cha mẹ HS: CMHS đăng kí với GVCN, GVCN gửi cho BTC qua zalo Nhóm họp CN và đồng chí Nguyễn Văn Chính (tin nhắn ghi đầy đủ: họ và tên, phụ huynh lớp, thi đấu nội dung nào).

+ Thời hạn gửi danh sách đăng kí: chậm nhất 21h00 ngày 7/11/2018.

3. Thời gian, địa điểm thi đấu:

- Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch: Dự kiến chiều thứ 5 ngày 08/11 (do BTC sắp xếp sau khi có danh sách đăng ký, có đại diện của Ban đại diện CMHS, Công đoàn) đảm bảo công bằng khách quan.

- Thời gian thi đấu: Chiều 10 và sáng 11/11/2018

- Địa điểm: Nhà đa năng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

Cụ thể:

+ Buổi chiều 10/11/2018: Từ 14h00, các bảng thi đấu vòng loại theo lịch

+ Buổi sáng 11/11/2018: Từ 07h30, thi đấu bán kết, chung kết các nội dung.

+ Buổi trưa: 11h30 tổng kết, trao giải và giao lưu (Địa điểm cụ thể BTC sẽ thông báo sau)

4. Luật thi đấu:

Áp dụng luật hiện hành của Tổng cục TDTT, thi đấu cầu Thành công

5. Khen thưởng:

- Ban tổ chức trao giải thưởng cho VĐV đạt giải Nhất, Nhì, đồng giải ba ở các nội dung thi đấu và giao lưu;

III. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN

1. Ban tổ chức.

*Trưởng ban: Ông Đinh Văn Khâm -Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

* Phó ban:

+ Ông Trần Văn Kiên - P. Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

+ Ông Phạm Văn Khanh - P. Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

+ Bà Nguyễn Bảo Châu - P. Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

+ Bà Đoàn Thị Kim Dung - P. Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

+ Ông Nguyễn Văn Chính – P. Chủ tịch công đoàn Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy;

+ Ông Trần Quốc Đạt – Trưởng ban đại diện CMHS Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy;

* Ủy viên: Ông Mai Văn Nam, Trần Xuân Đức, Tạ Văn Dũng, Bùi Khương Duy; Lê Thị Thu Hà - kế toán; Bà Cao Thị Chúc - thủ quỹ; Bà Phạm Thị Nhài - NV văn phòng; Các bác trong thường trực Ban đại diện CMHS; các đ/c tổ trưởng các tổ công đoàn.

* Nhiệm vụ: Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức giải cầu lông đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng Điều lệ. Các thành viên tổ trọng tài do Ban tổ chức thành lập và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Các tiểu ban:

2.1 Tiểu ban nội dung

· Trưởng tiểu ban: Ông Đinh Văn Khâm - Hiệu Trưởng Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

· Phó tiểu ban:

+ Bà Đoàn Thị Kim Dung – P. Hiệu trưởng THPT Chuyên Lương Văn Tụy

+ Ông Trần Quốc Đạt – Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường.

· Các ủy viên: Ông Nguyễn Văn Chính, Mai Văn Nam, Trần Xuân Đức.

· Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho giải đấu Cầu lông

- Chuẩn bị nội dung, chương trình khai mạc, bế mạc, tổng kết.

2.2 Tiểu ban cơ sở vật chất- Tài chính- Hậu cần- Trang trí:

* Trưởng tiểu ban: Bà Nguyễn Bảo Châu - P. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

* Phó tiểu ban: + Ông Nguyễn Văn Chính: PCT công đoàn trường THPT Chuyên Lương văn Tụy.

* Uỷ Viên: Ông Mai Văn Nam, Trần Xuân Đức, Tạ Văn Dũng, Bà Lê Thị Thu Hà – Kế toán, Bà Cao Thị Chúc – Thủ quỹ, Bà Nguyễn Thị Hường – YTHĐ; Bà Phạm Thị Nhài – NVVP.

* Nhiệm vụ:

- Lập dự trù kinh phí tổng thể và chi tiết cho giải

- Đảm bảo kinh phí kịp thời cho các hoạt động

- Mua sắm và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cho thi đấu.

- Chuẩn bị âm thanh để BTC điều hành các buổi thi đấu( Đ/c Dũng TD)

- Tiếp khách, chi trả chế độ, giải thưởng.

- Lên ma két trang trí khánh tiết, địa điểm Khai mạc (Đ/c Đức)

- Làm băng zôn khẩu hiệu tại địa điểm thi đấu (Đ/c Đức)

- Kêu gọi tài trợ kinh phí cho giải.

2.3 Tiểu ban an ninh - Y tế sức khỏe:

* Trưởng tiểu ban: Ông Trần Văn Kiên - P.Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

* Phó tiểu ban: Bà Nguyễn Thị Hường – Y tế trường LVT

* Ủy viên: Ông Trần Xuân Oánh, Ông Nguyễn Hồng Quang, Ông Dương Văn Hùng, Ông Trần Văn Thành.

* Nhiệm vụ:

- Lên phương án bảo vệ xe của VĐV và trọng tài trong các ngày thi đấu

- Phụ trách Y tế làm công tác y tế trong quá trình thi đấu.

2.4 Tiểu ban chuyên môn kĩ thuật - Trọng tài - Hồ sơ

* Trưởng tiểu ban: Ông Trần Văn Kiên – P. Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

* Phó tiểu ban:

+ Ông Mai Văn Nam: GV Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

* Các ủy viên: Các ông bà: Nguyễn Văn Chính,Trần Xuân Đức, Tạ Văn Dũng, Bùi Khương Duy.

* Nhiệm vụ:

- Tiếp nhân hồ sơ thi đấu. ( Danh sách các đôi tham gia thi đấu)

- Điều hành các môn thi đúng luật, điều lệ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Lên lịch thi đấu tổng thể, chi tiết cho giải

- Làm toàn bộ hồ sơ biểu mẫu, các biên bản, tổng hợp kết quả thi đấu

- Chuẩn bị đầy đủ sân, thiết bị phục thi đấu

- Liên hệ thuê trọng tài, tổ chức bốc thăm. ( Có danh sách )

- Ghi chép lịch trình và diễn biến trận đấu

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo kế hoạch này đến Ban đại diện CMHS của lớp mình và đăng ký danh sách VĐV về ban tổ chức theo quy định.

2. Kinh phí trích từ nguồn kinh phí XHH năm học 2018-2019 và kinh phí do ban vận động XHH vận động. Ban đại diện CMHS, phối hợp nhà trường, Công đoàn nhà trường vận động kinh phí tổ chức đảm bảo giải diễn ra thành công./.

BAN ĐẠI DIỆN CMHS

TRƯỞNG BAN

Trân Quốc Đạt

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LVT

HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Khâm


Số lượt đọc:  265  -  Cập nhật lần cuối:  04/11/2018 03:40:07 PM
Bài mới:  
Bài đã đăng:
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.078.876
Tổng số thành viên: 8
Số người trực tuyến: 109