THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Thời khóa biểu sáng    |    Thời khóa biểu chiều    |    Bản tin nề nếp    |    Kết quả học tập   
Thông báo

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức giải chạy Việt dã trường THPT chuyên Lương Văn Tụy lần thứ II năm 2019

   
08:52' AM - Thứ bảy, 17/08/2019

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY

Số: …./KH-LVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------o0o------------

Ninh Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức giải chạy Việt dã

trường THPT chuyên Lương Văn Tụy lần thứ II năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT trong tuần lễ sinh hoạt đầu năm học 2019-2020. Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy xây dựng Kế hoạch tổ chức giải chạy Việt dã lần thứ hai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám 8, ngày Quốc khánh 2/9 và chào mừng 60 năm thành lập trường; Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu thể thao; góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh, CB-GV-NV nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc rèn luyện thể lực, học tập nâng cao trình độ chuyên môn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giải chạy Việt dã lần thứ hai là hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo học sinh, CB-GV-NV của Trường tham gia, qua đó thúc đẩy sự phát triển phong trào văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích và là cơ hội giao l­ưu, học tập kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ đoàn kết và nâng cao sức khỏe cho học sinh và cán bộ công nhân viên nhà trường.

2. Yêu cầu

Các vận động viên (VĐV) thi đấu phải nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình (không được bỏ cuộc giữa chừng). Chấp hành tốt điều lê giải và quy định của Ban Tổ chức và sự điều hành của trọng tài.

II. NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu

- Chạy đồng hành:

+ Mời các vị đại biểu, Ban Tổ chức Giải;

+ Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở VH&TT;

+ Lãnh đạo nhà trường;

+ Toàn thể các đồng chí CB-GV-NV và các em học sinh;

- Chạy thi đấu: Các em nam học sinh và nữ học sinh tham gia đăng ký thi đấu chạy việt dã 1.200m có tính thành tích nhất, nhì, ba, khuyến khích theo điều lệ giải. Các em đăng ký tham gia ở nội dung thi đấu không phải tham gia ở nội dung chạy đồng hành.

2. Cách thức thi đấu

Mỗi nội dung được tổ chức chạy 01 lần để xếp hạng VĐV và xác định ra vận động viên nhất, nhì, ba và khuyến khích.

III. THÀNH PHẦN THAM GIAM GIA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần tham gia:

- Chạy đồng hành: Các vị đại biểu, toàn thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường;

- Chạy thi đấu: Mỗi lớp chọn cử 03 VĐV nam, 03 VĐV nữ.

2. Thời gian thi đấu:

Một buổi sáng, bắt đầu từ 7h30 ngày 24 tháng 8 năm 2019.

3. Địa điểm thi đấu:

Tại khu vực nhà thi đấu TDTT tỉnh, phường Đông thành- Thành phố Ninh bình.

IV. KÍNH PHÍ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Kinh phí tổ chức

Do nhà trường chi trả.

2. Cơ cấu giải thưởng

- 01 nhất, 02 nhì, 03 ba, 04 KK

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A. Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban:

1. Ban tổ chức :

- Trưởng ban: Ông Đinh Văn Khâm: Hiệu trưởng trường chuyên Lương Văn Tụy

- Phó trưởng ban:

+ Ông Lã Hoàng Minh Đạo – Phó Giám Đốc trung tâm TDTT tỉnh Ninh Bình;

+ Ông Vũ Văn Bằng – Phó Trưởng Công an Thành phố Ninh Bình;

+ Ông Trần Văn Kiên: Phó HT trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

+ Ông Phạm Văn Khanh: Phó HT trường THPTchuyên Lương Văn Tụy;

+ Bà Đoàn Thị Kim Dung: Phó HT trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

- Uỷ viên:

+ Bà Nguyễn Phương Dung - Bí thư Đoàn trường; Mai Văn Nam – Nhóm trưởng; Ông Tạ Văn Dũng; Ông Nguyễn Thanh Tùng;

* Nhiệm vụ: Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức giải việt dã đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng Điều lệ. Các thành viên tổ trọng tài do Ban tổ chức thành lập và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Các tiểu ban:

2.1. Tiểu ban nội dung

- Trưởng ban: Ông Đinh Văn Khâm- Hiệu trưởng trường chuyên Lương Văn Tụy;

- Phó trưởng ban:

+ Ông Phạm Văn Khanh- Phó HT trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

+ Ông Trần Văn Kiên- Phó HT trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

- Uỷ viên:

+ Ông Mai Văn Nam, Tạ Văn Dũng; Bùi Văn Hậu, Nguyễn Thu Hằng; Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Việt Dũng, 04 đ/c nhóm thể dục trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch, điều lệ;

+ Làm văn bản gửi các đơn vị phối hợp;

+ Xây dựng chương trình khai mạc, tổng kết

+ Lên sơ đồ đường chạy, sơ đồ tập trung Lễ khai mạc, trao giải;

+ Chuẩn bị các loại biên bản, biểu mẫu nội dung cho thi đấu;

+ Đề nghị trung tâm TDTT tỉnh hỗ trợ công tác trọng tài;

+ Điều hành bộ phận chuyên môn–kỹ thuật tổ chức thi đấu;

+ Tiếp nhận, trả hồ sơ thi đấu, kiểm tra hồ sơ các lớp;

+ Điều hành thi đúng luật, điều lệ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch;

+ Lên lịch thi đấu tổng thể, chi tiết;

+ Làm toàn bộ hồ sơ biểu mẫu, các biên bản, tổng hợp kết quả thi đấu;

+ Chuẩn bị đầy đủ sân bãi, thiết bị phục vụ cho thi đấu.

+ Tổng hợp kết quả, xếp giải ;

2.2. Tiểu ban trang trí khánh tiết – Vận động tài trợ

- Trưởng tiểu ban: Bà Đoàn Thị Kim Dung- Phó HT trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

- Phó tiểu ban: Nguyễn Phương Dung – Bí thư doàn trường

- Uỷ viên: Ông Trần Xuân Đức, Tạ Văn Dũng, Nguyễn Thanh Tùng

- Nhiệm vụ:

+ Vận động các tổ chức, cá nhân tại trợ cho giải;

+ Phối hợp với Viettel Ninh Bình chuẩn bị Pano, băng zôn, khẩu hiệu;

+ Chuẩn bị sân khấu lễ khai mạc: Âm thanh, Ghế đại biểu, bục phát biểu…;

+ In số đeo và phát cho VĐV thi đấu;

+ Kẻ vạch xuất phát, đích;

+ In Cờ trao cho giải đồng đội: 12 cái (2 nhất, 4 nhì, 6 ba);

+ Làm giấy mời các đại biểu, các đơn vị tài trợ;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BTC phân công.

+ Liên hệ với Đài truyền hình, Báo Ninh Bình để tuyên truyền cho giải đấu.

2.3.Tiểu ban An ninh- Y tế - Tài chính-Phục vụ:

- Trưởng tiểu ban: Bà Cao Thị Chúc– Tổ trưởng tổ văn phòng, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

- Phó tiểu ban:

+ Ông Mai Văn Nam – Nhóm trưởng nhóm thể dục, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

- Uỷ Viên:

+ Bà Lê Thị Hà kế toán trường THPT chuyên Lương Văn Tụy;

+ Nguyễn Thanh Tùng; Đinh Thị Hoa;

+ Toàn bộ nhân viên tổ Văn phòng + 02 đ/c bảo vệ ngoài giờ;

- Nhiệm vụ:

+ Phát mũ, áo cho đại biểu, lực lượng chạy đồng hành;

+ Phối hợp với trung tâm TDTT để chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho Lễ khai mạc, thi đấu và trao giải: Chuẩn bị địa điểm đón tiếp đại biểu , Âm Thanh, Bàn ghế đại biểu, Bục phát biểu, Hoa, nước uống...;

+ Liên hệ và phối hợp với nhân viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh đảm bảo công tác y tế cho giải đấu (Có xe ôtô cứu thương phục vụ giải);

+ Chuẩn bị phẩn thưởng và phục vụ trao giải;

+ Phối hợp trung tâm TDTT tỉnh trông giữ xe cho các thành phần tham gia giải;

+ Phối hợp với Công an TP Ninh Bình đảm bảo công tác an ninh trật tự;

+ Liên hệ báo cáo với công an Thành phố Ninh bình, công an phường Đông Thành phối hợp chỉ đạo, có phương án phân luồng giao thông đảm bảo an toàn trong suốt thời gian thi đấu

+ Bố trí đủ lực lượng công an, cảnh sát giao thông phục vụ Giải, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn VĐV trên đường chạy và an ninh trật tự khu vực thi đấu.

+ Bố trí: + 01 xe môtô chuyên dùng dẫn đường (xe cảnh sát giao thông).

+ Lực lượng để chốt các điểm trên đường chạy (theo sơ đồ).

+ Chuẩn bị địa điểm giao lưu buổi trưa;

+ Chi trả chế độ cho trọng tài, BTC.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Phiên họp thứ nhất:

- Thời gian: 14h ngày 16 tháng 8 năm 2019 tại phòng họp tầng 2 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

- Thành phần: Các đồng chí có nhiệm vụ.

- Nội dung:

+ Triển khai nhiệm vụ của ban tổ chức;

+ Phận công nhiệm vụ cho các tiểu ban .

2. Phiên họp thứ hai:

- Thời gian: 14h ngày 20 tháng 8 năm 2019

- Thành Phần: Ban tổ chức

- Nội dung: triển khai công tác phối hợp.

3. Đăng ký thi đấu: Các lớp đăng ký VĐV tham gia nội dung thi đấu và bầu ra trưởng đoàn (có mẫu danh sách kèm theo). Thời gian đăng ký chậm nhất là 10h ngày 20 tháng 8 năm 2019, gửi danh sách trích ngang của VĐV cho đồng chí Ta Văn Dũng phó bí thư Đoàn trường để tổng hợp (số điện thoại liên hệ: 0794123678).

4. Lịch thi đấu:

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Ôn định tổ chức- Văn nghệ

Từ 7h

2

Khai mạc

Từ 7h30 đến 8h

3

Chạy đồng hành

Từ 8h đến 8h 30

4

Chạy thi đấu Nữ

Từ 8h30 đến 9h

5

Chạy thi đấu Nam

Từ 9h đến 9h 30

6

Trao giải

Từ 9h30 đến 10h

Trên đây là kế hoạch tổ chức giải việt dã lần thứ nhất của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đề nghị các đồng chí CB-GV-NV và các em học sinh thực hiện túc./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

- Các đơn vị phối hợp

- BGH (chỉ đạo);

- Tổ chuyên môn (thực hiện)

- Các lớp (thực hiện)

- Lưu: VT, Web.

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN VĂN KIÊN
ĐIỀU LỆ

Giải chạy Việt dã trường THPT chuyên Lương Văn Tụy lần thứ II năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT trong tuần lễ sinh hoạt đầu, năm học 2019-2020. Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy xây dựng điều lệ tổ chức giải chạy việt dã lần thứ nhất, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám 8, ngày quốc khánh 2/9 và chào mừng 60 năm thành lập trường; Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, rèn luyện sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu thể thao; góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh, CB-GV-NV nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc rèn luyện thể lực, học tập nâng cao trình độ chuyên môn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giải chạy việt dã lần thứ nhất là hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo học sinh, CB-GV-NV của Trường tham gia, qua đó thúc đẩy sự phát triển phong trào văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích và là cơ hội giao l­ưu, học tập kinh nghiệm, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ đoàn kết và nâng cao sức khỏe cho học sinh và cán bộ công nhân viên nhà trường.

2. Yêu cầu

Các vận động viên (VĐV) thi đấu phải nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình (không được bỏ cuộc giữa chừng). Chấp hành tốt điều lê giải và quy định của Ban Tổ chức và sự điều hành của trọng tài.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian thi đấu

- 7h30 ngày 24/8/2019 (Thứ bẩy):

+ Khai mạc giải Việt dã ;

+ Chạy đồng hành ;

+ Chạy thi đấu nội dung Nữ ;

+ Chạy thi đấu nội dung Nam.

2. Địa điểm thi đấu: Khu vực Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình.

III. NỘI DUNG THI ĐẤU

1. Chạy đồng hành: Toàn thể CB-GV-NV và các em học sinh nhà trường; cự ly 1000m.

2. Nội dung và cự ly thi đấu

- Chạy nội dung Nam: Cự ly 1.500m.

- Chạy nội dung Nữ: Cự ly 1.200m.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI

1. Đối tượng tham gia thi đấu

- Chạy thi đấu nội dung Nam: 03 VĐV/Lớp

- Chạy thi đấu nội dung Nữ: 03 VĐV/Lớp

2. Điều kiện tham dự Giải

VĐV là những em học sinh được lựa chọn tại các lớp đang học tập tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

V. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

- Các lớp tham gia các nội dung thi đấu phải có danh sách đăng ký thi đấu ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp và nội dung thi đấu của từng VĐV.

- Danh sách nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 10h ngày 20/8/2019 cho thầy Tạ Văn Dũng (ĐT 0794123678).

VI. CÁCH XÁC ĐỊNH THÀNH TÍCH

1. Điểm cá nhân

Điểm cá nhân xác định tính theo thứ tự về đích thực tế của VĐV trong quá trình thi đấu (về đích từ thứ 01 đến 30, sau 30 tính cùng thứ tự 31)

2. Điểm đồng đội cho các lớp

Là tổng số điểm cá nhân của 03 VĐV tham gia thi đấu. Đồng đội nam 03 VĐV nam, đồng đội nữ 03 VĐV nữ. Đội nào có số điểm ít hơn sẽ xếp trên, nếu có hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì đội nào có VĐV đạt thứ hạng cao hơn sẽ xếp trên.

(Đội nào không đủ 03 VĐV về đích sẽ không tính điểm đồng đội).

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các nội dung thi đấu và tích điểm thi đua cho lớp theo chuẩn thi đua của nhà trường.

1.1. Ban Tổ chức trao các giải thưởng sau

- Giải cá nhân: Trao cho VĐV đạt thành tích Nhất, Nhì, Ba và các giải khuyến khích từ thứ 1 đến thứ 10.

- Giải đồng đội: Trao cờ cho các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba (nam, nữ);

1.2. Cơ cấu giải thưởng

- Giải cá nhân: 01 nhất, 02 nhì, 03 ba, 04 KK

- Giải đồng đội: 01 nhất, 02 nhì, 03 ba, 04 KK

2. Kỷ luật

Trong thời gian tổ chức thi đấu nếu lớp nào, cá nhân nào vi phạm Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức, tuỳ theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ có các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu của VĐV hoặc huỷ bỏ thành tích của lớp.

3. Khiếu nại

Các trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản của trưởng đoàn, chậm nhất là 15 phút sau khi kết thúc thi đấu nội dung đó và nộp lệ phí là 200.000đ/trường hợp.

VIII. LUẬT VÀ TRANG PHỤC THI ĐẤU

1. Luật: Áp dụng luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT.

2. Trang phục:

- Chạy đồng hành: Mũ (BTC phát), VĐV chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng, quần soóc, giầy thể thao;

- Chạy thi đấu: VĐV chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng, quần soóc, giầy thể thao và đeo số của BTC;

IX. KINH PHÍ

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức giải và giải thưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ giải cho phù hợp./.

T/M BAN TỔ CHỨC

TRẦN VĂN KIÊN


Số lượt đọc:  1028  -  Cập nhật lần cuối:  17/08/2019 08:52:33 AM
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.860.778
Tổng số thành viên: 9
Số người trực tuyến: 136