THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Công tác Đảng - Đoàn thể

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân”

  05/08/2021 08:18:26 AM 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY

***

Số: 15-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TĐTN-XDĐ ngày 16/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân” . Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành kế hoạch nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng nước nhà và những phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng, góp phần thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).

2. Thể hiện niềm tự hào, sự tri ân sâu sắc của Nhân dân và tuổi trẻ cả nước đối với Đại tướng, người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc, qua đó khích lệ việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tương và các bậc tiền bối cách mạng trong tuổi trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

3. Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, hiện đại, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân” .

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi

2.1. Đối với hình thức thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến

- Phát động: Ngày 28/7/2021.

- Thời gian bắt đầu thi: Ngày 30/7/2021.

- Thời gian kết thúc thi: Ngày 25/8/2021.

2.2. Đối với hình thức thi viết

- Phát động: Ngày 25/8/2021.

- Tổng kết và trao giải: ngày 22/12/2021.

3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam trong nước và ngoài nước.

4. Nội dung Cuộc thi

- Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp; những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; phẩm chất đạo đức cao quý của Đại tướng.

- Thể hiện tình cảm của các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp; học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng.

5. Hình thức tổ chức Cuộc thi

5.1. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến

- Cách thức dự thi: Ban Tổ chức cuộc thi phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook “Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn” và “Ban Tuyên giáo TW Đoàn”; người tham gia dự thi tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trực tiếp trong buổi livestream dưới dạng bình luận chọn phương án đúng.

- Thời gian: Từ 20h30’ – 21h20’ trong các ngày 30/7, 03/8, 06/8, 10/8, 13/8, 17/8, 20/8 và 25/8/2021.

- Chủ đề:

(1) Ngày 30/7 và 03/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thiên tài quân sự với những chiến công lừng lẫy năm châu.

(2) Ngày 06/8 và 10/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người chiến sỹ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng.

(3) Ngày 13/8 và 17/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Đại tướng trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

(4) Này 20/8 và 25/8: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tuổi trẻ Việt Nam – Tuổi trẻ Việt Nam với Đại tướng.

- Quy định về cách thi:

+ Mỗi chủ đề sẽ thi trong 02 buổi livestream, mỗi buổi livestream thi 10 câu hỏi. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi và 04 phương án trả lời. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”, người tham gia dự thi có 15 giây để chọn 01 đáp án đúng bằng cách bình luận trực tiếp trên các trang tổ chức livestream (không được trả lời khi người dẫn chương trình chưa tuyên bố “Thời gian trả lời bắt đầu”).

+ Hết 15 giây, người dẫn chương trình tự thông báo phương án đúng, cung cấp thông tin liên quan đến câu hỏi và công bố người thắng trong câu hỏi (là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất).

+ Người thắng câu hỏi nhiều nhất và nhanh nhất là người nhận được giải thưởng chung cuộc của buổi thi.

5.2. Thi viết

- Nội dung: Bài dự thi gồm 02 phần:

+ Phần 1: Cảm nhận của cá nhân về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của Đại tướng với sự nghiệp cách mạng; kỷ niệm đáng nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

+ Phần 2: Thế hệ trẻ ngày nay noi gương Đại tướng góp sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Cách thức thể hiện: Thí sinh dự thi lựa chọn một hình thức: bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, nghiên cứu, hồi ký, nhật ký, bút ký báo chí, thơ, ca, đồ họa thông tin (infographic)… tối đa không quá 5.000 từ (viết tay hoặc đánh máy).

- Thời gian:

+ Phát động Cuộc thi ngày 25/8/2021 (kết thúc hình thức thi tương tác trực tuyến và phát động hình thức thi viết) ;

+ Nhận bài dự thi cấp cơ sở từ ngày 01/9 đến hết ngày 30/9/2021;

+ Trung ương sẽ tổng kết, công bố kết quả và trao giải Cuộc thi vào ngày 22/12/2021 (kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam) .

- Quy định dự thi: Thí sinh gửi bài tham gia vòng thi cấp cơ sở. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia vòng thi cấp Thành phố.

- Tiếp nhận và chấm bài thi:

+ Cấp cơ sở: Các đơn vị tiếp nhận bài dự thi của thí sinh ở dạng văn bản giấy và các bài dự thi gửi trong dạng file mềm trên website của Cuộc thi http://daituongcuanhandan.vn (theo các định dạng đọc .doc, .pdf, .ppt, .jpg, .png…). Tổ chức hội đồng thẩm định, lựa chọn tác phẩm chất lượng nhất (thể hiện ra văn bản giấy) để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Thành phố (mỗi cơ sở Đoàn chọn 03 bài).

+ Cấp Thành đoàn: Nhận bài dự thi chất lượng của các cơ sở Đoàn gửi về. Tổ chức hội đồng thẩm định, lựa chọn tác phẩm chất lượng nhất để giới thiệu tham gia vòng thi cấp Tỉnh.

6. Cơ cấu giải thưởng (Cấp Trung ương)

6.1. Thi viết

+ Giải cá nhân: 03 giải A, 05 giải B, 10 giải C.

+ Giải tập thể: Căn cứ số lượng bài dự thi trên Website của Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải đối với đơn vị cấp tỉnh hoặc tương đương có lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất và 01 giải đối với các đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia thi nhiều nhất trên tổng số dân.

6.2. Thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến

- Giải thưởng cho người chiến thắng trong mỗi câu hỏi.

- Giải thưởng cho người chiến thắng buổi livestream.

(Chi tiết trong Thể lệ Cuộc thi gửi kèm Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BTV Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các chi đoàn;

- Đôn đốc, kiểm tra các chi Đoàn trong việc triển khai tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân” đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian quy định.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung với các phương thức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi và thường xuyên đăng tải Thể lệ Cuộc thi trên hệ thống mạng xã hội của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

- Gửi bài dự thi về Ban Thường vụ Thành đoàn bằng bản giấy và bản word qua Email: thanhdoanninhbinh@gmail.com

Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của Nhân dân” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu TĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng