THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Công tác Đảng - Đoàn thể

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)

  23/03/2020 07:35:07 AM 

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Ban chấp hành Đoàn trường xin trân trọng giới thiệu Bộ tư liệu ngắn và tổng quan về tổ chức Đoàn.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh