THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Tài trợ tổ chức hội trường

Khóa 31 tài trợ công tác tổ chức Hội trường

  20/09/2019 04:23:26 PM 
Ngày 19/9/2019, Ban liên lạc khoá 31(1989-1992) đã đến thăm trường và ủng hộ Nhà trường số tiền 100.000.000 cho công tác tổ chức Hội trường 60 năm.