THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Tài trợ tổ chức hội trường

VỀ VIỆC ỦNG HỘ CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI TRƯỜNG

  10/06/2019 04:44:00 PM 


Kính gửi các cựu học sinh trường Lương Văn Tụy!

Sau các cuộc gặp mặt đại diện các thế hệ thày cô giáo và cựu học sinh tại Hà Nội, Ninh Bình và Tp HCM, tiếp thu ý kiến các thầy cô và cựu học sinh, BGH nhà trường đã thống nhất một số nội dung sau đây về việc kêu gọi ủng hộ các Hoạt động dịp Hội trường 60 năm:

1/ Thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ công tác tổ chức Hội trường bao gồm các thành viên: Ban Giám Hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, thanh tra nhân dân, kế toán và thủ quỹ nhà trường (15 người).

2/ Hoàn chỉnh danh mục các công công trình, các hạng mục công việc cần kêu gọi ủng hộ tài trợ của cựu học sinh nhân dịp Hội trường 60 năm kèm theo dự trù kinh phí từng công việc.

3/ Thống nhất cách thức tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ:

3.1 Tập thể, cá nhân tài trợ theo 2 hình thức:

Tài trợ bằng tiền mặt; Hoặc tài trợ thực hiện 1 công trình hay 1 phần công trình hay 1 chương trình cụ thể theo danh mục nhà trường đề xuất.

3.2 Cách thức thực hiện:

Tài trợ tiền mặt: Chuyển tiền vào tài khoản nhà trường mở riêng để tiếp nhận kinh phí tài trợ tổ chức Hội trường số TK: 113002671587 tại VietinBank Ninh Bình, Chủ TK: Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Cá nhân hoặc đại diện các tập thể có thể đến trường trực tiếp gặp Ban tiếp nhận, trực tiếp ghi sổ tiếp nhận tài trợ của nhà trường, nhà trường ghi và gửi phiếu thu cho tập thể, cá nhân tài trợ.

(Trường hợp tập thể, cá nhân ủng hộ số tiền lớn từ 20.000.000VNĐ trở lên, đề nghị liên hệ trực tiếp với nhà trường qua Ban Giám hiệu để thống nhất nội dung tài trợ cho 1 việc, 1 công trình hay 1 phần công trình cụ thể).

Tài trợ thực hiện 1 công trình hay 1 phần công trình hay 1 chương trình cụ thể: Cá nhận hoặc tập thể xác nhận tài trợ một chương trình trong kế hoạch Tổ chức các hoạt động Hội trường, xác nhận tài trợ một việc hay 1 công trình hoặc một phần công trình cải tạo cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường trong kế hoạch liên hệ trực tiếp với nhà trường để phối hợp triển khai thực hiện sớm, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm nhất.

3.3 Sử dụng tiền tài trợ:

Kinh phí tài trợ được quản lí và sử dụng theo quy định tài trợ các cơ sở giáo dục của Bộ GDĐT, đảm bảo công khai, đúng mục đích vận động.

3.4 Công khai công tác tài trợ

Nhà trường hàng tuần công khai danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ tại trường, trên website và trên Groups Cựu học sinh.

Số tiền chi tiết từng tập thể, cá nhân ủng hộ (Trực tiếp hoặc chuyển khoản) được thông báo tới các thành viên Ban tiếp nhận của nhà trường.

Các cá nhân tài trợ nếu không muốn công khai tên xin báo cho Ban tiếp nhận khi gửi tài trợ.

4/ Thống nhất thời gian tài trợ:

Nhà trường tiếp nhận tài trợ đến khi Hoàn thành việc tổ chức Hội trường và quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan.

Tuy nhiên, nhà trường mong muốn các tập thể, cá nhân cựu học sinh quan tâm có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít, tất cả “Chung một lối về” chung tay thật sớm để các kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất nâng cấp khuôn viên cũng như các chương trình, các phần việc cần có sự chuẩn bị sớm cho ngày Hội trường có điều kiện hoàn thành đúng tiến độ vì một ngày Hội trường ấm áp nhiều ý nghĩa.

Trân trọng cảm ơn!

Đinh Văn Khâm

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy