THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Hướng dẫn bình xét Đoàn viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2019-2020

  22/06/2020 04:21:14 PM 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY

***

Số: -CV/ĐTN-LVT

“V/v giới thiệu đoàn viên tiêu biểu xuất sắc

năm học 2019 - 2020”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: BCH Chi đoàn các lớp 11, 12.

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Tuyên dương khen thưởng Đoàn viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2019 - 2020. Để lựa chọn được Đoàn viên thanh niên tiêu biểu nhất, xứng đáng được vinh danh, BCH Đoàn trường đề nghị các chi đoàn lớp tiến hành bình chọn ở chi đoàn mình đoàn viên tiêu biểu, theo các nội dung sau:

1. Lựa chọn, giới thiệu đoàn viên theo số lượng và cơ cấu như sau:

- Số lượng tối đa: 02 tiêu biểu/lớp (có thể không có)

- Thành phần: là đoàn viên đang học lớp 11, 12.

2. Tiêu chuẩn đoàn viên tiêu biểu

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có đạo đức tốt; tích cực tham gia các hoạt động và phong trào Đoàn của nhà trường; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên.

- Có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động tập thể giai đoạn 2018 - 2020.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Đạo đức lối sống: Xếp loại hạnh kiểm TỐT tất cả các năm, kì đã học. Không vi phạm quá 2 lỗi thông thường trong 1 kì học (như đi học muộn, quên thẻ, đi dép lê, ăn quà trong lớp)… . Không vi phạm đạo đức lối sống, không vi phạm quy chế thi, kiểm tra (chưa từng bị lập biên bản trong các kì thi, kiểm tra của nhà trường)…

- Kết quả học tập, năm học 2018 - 2019 và học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 đạt loại Giỏi trở lên.

- Tham gia và có nhiều đóng góp tích cực cho các CLB, các phong trào của nhà trường và các hoạt động xã hội.

* Xét Ưu tiên:

- Là Bí thư, lớp trưởng các lớp;

- Là UV BCH Đoàn trường;

- Là thành viên Đội tuyển HSG Quốc gia năm học 2018 - 2019 hoặc 2019 – 2020;

- Chủ nhiệm, phụ trách các CLB nhảy, CLB truyền thông; CLB tình nguyện;

- Từ năm 2018 đến nay đã đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” hoặc “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh trở lên; đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi sáng tạo, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế; đạt giải cao trong các cuộc thi do các cấp bộ Đoàn tổ chức.

3. Gửi danh sách đoàn viên tiêu biểu:

- Danh sách giới thiệu trích ngang Đoàn viên tiêu biểu của chi đoàn (Theo mẫu đính kèm)

Thông tin trong Danh sách trích ngang sẽ là căn cứ để Ban thường vụ Đoàn trường xét duyệt Danh hiệu Đoàn viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2019 - 2020. Đề nghị các chi đoàn lớp gửi danh sách trích ngang (bản giấy có chữ kí của Bí thư chi đoàn và xác nhận của GVCN) về cho thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng – PBT Đoàn trường, trước ngày 27/6/2020 (hoặc gửi theo địa chỉ email tunglvt@gmail,com)

Trường hợp các chi đoàn không gửi danh sách đúng thời hạn và không đáp ứng tiêu chuẩn, thành phần sẽ không được xem xét./.

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- GVCN khối 11, 12;

- BCH các chi đòan lớp 11,12;

- Lưu ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Thị Phương Dung