THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

  02/05/2019 11:32:36 AM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY


Số: /
KH-LVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2019

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác thi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Sở GDĐT và kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường. Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai các công tác thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 như sau:

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
1. Công văn số 4100/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020;

2. Các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Ninh Bình (C/v: 504/SGDĐT-KTKĐCL ngày 23/4/2019).

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và của Sở GD&ĐT Ninh Bình về kỳ thi.
2. Bố trí đầy đủ cán bộ, giáo viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia công tác chuẩn bị thi với tinh thần trách nhiệm cao.
III. THÀNH LẬP CÁC BAN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban chỉ đạo:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh Văn Khâm

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Phạm Văn Khanh

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Trần Văn Kiên

Phó hiệu trưởng

Phó ban

4

Đoàn Thị Kim Dung

Phó hiệu trường

Phó ban

2. Ban tư vấn thi tuyển sinh

· Thành viên Ban tư vấn thi tuyển sinh:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh Văn Khâm

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Đoàn Thị Kim Dung

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thị Phương Dung

Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

4

10 nhóm trưởng chuyên môn của 10 môn chuyên

Tổ trưởng (nhóm trưởng)

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Thông tin về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường;

- Chẩn bị các nội dung thông tin về kỳ thi bỏ trong túi hồ sơ ĐKDT;

- Phổ biến qui chế thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 cho CB-GV-NV và thí sinh;

- Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ ĐKDT, làm mẫu hồ sơ ĐKDT;

3. Ban hồ sơ thi

· Thành viên Ban hồ sơ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Văn Kiên

Phó hiệu trưởng

Chỉ đạo: bộ phận thu HS, Bộ phận Nhập hồ sơ

2

Đoàn Thị Kim Dung

Phó Hiệu trưởng

Chỉ đạo: Bộ phận bán HS; Bộ phận trả HS

3

Bùi Văn Hậu

Giáo viên

Phần mềm, máy tính, nhập dữ liệu, kiểm dò

4

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

5

Phạm Thị Thủy

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

6

Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

7

Nguyễn Thu Hà

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

8

Phạm Thị Lanh

Giáo viên

Thu hồ sơ Địa, kiểm dò

9

Nguyễn Thu Hằng

Giáo viên Lý

Thu hồ sơ Lý, kiểm dò

10

Vũ Thị Lý

Giáo viên

Thu hồ sơ Sinh, kiểm dò

11

Nguyễn Phương Thảo

Giáo viên

Thu hồ sơ Pháp, kiểm dò

12

Phạm Thị Thu Hằng

Giáo viên

Thu hồ sơ Tin, kiểm dò

13

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên Văn

Thu hồ sơ Văn, kiểm dò

14

Nguyễn Thị Thu Hường

Nhân viên

Thu hồ sơ Anh, kiểm dò

15

Đinh Thị Bích Ngọc

Giáo viên

Thu hồ sơ Toán, kiểm dò

16

Đinh Thị Lâm

Giáo viên

Thu hồ sơ Sử, kiểm dò

17

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên Hóa

Thu hồ sơ Hóa, kiểm dò

18

Tô Thị Uyến

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

19

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

20

Vũ Phương Bắc

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

21

Đinh Thị Hoa

Giáo viên

Nhập dữ liệu, kiểm dò

22

Vũ Thị Thảo

Nhân viên

Chuẩn bị HS, sắp xếp HS, bán hồ sơ, trả hồ sơ

23

Nguyễn Thị Thu Hường

Nhân viên

Bán hồ sơ, sắp xếp HS, trả hồ sơ

24

Nguyễn Thị Phương Huyền

Nhân viên

Bán hồ sơ, sắp xếp HS, trả hồ sơ

25

Trần Thị Nga

Nhân viên

Bán hồ sơ, sắp xếp HS, trả hồ sơ

26

Phạm Thị Nhài

Nhân viên

Bán hồ sơ, sắp xếp HS, trả hồ sơ

27

Đinh Thị Liễu

Nhân viên

Bán hồ sơ, sắp xếp HS, trả hồ sơ, nhập dữ liệu

28

Hoàng Thị Tuyết

Thư ký

Chuẩn bị hồ sơ thi

· Nhiệm vụ:

- Phụ trách phần mềm thi tuyển sinh vào 10;

- Chuẩn bị hồ sơ dự thi, bán hồ sơ;

- Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ ĐKDT;

- Nhập dữ liệu hồ sơ thi vào phần mềm thi của Sở và kiểm dò dữ liệu;

- Thông báo và thống kê kết quả thi cho thí sinh;

- Trả hồ sơ thí sinh không đỗ;

- Các việc khác liên quan đến hồ sơ.

4. Ban tài chính

· Thành viên Ban tài chính:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh Văn Khâm

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Trần Văn Kiên

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Cao Thị Chúc

Tổ trưởng

Ủy viên

4

Lê Thị Thu Hà

Kế toán

Ủy viên

5

Vũ Thị Thảo

Nhân viên

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Lập dự trù kinh phí thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019-2020;

- Thu tiền mua hồ sơ;

- Chi trả cho các bộ phận theo qui định.

5. Ban CSVC-Hậu cần

· Thành viên CSVC- Hậu cần-ANTT:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đoàn Thị Kim Dung

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Cao Thị Chúc

Tổ trưởng

Phó ban

3

Tạ Văn Dũng

Giáo viên

Ủy viên

4

Phạm Thị Nhài

Nhân viên

Ủy viên

5

Vũ Trường Thành

Nhân viên

Ủy viên

6

Phạm Thị Tuyết Mai

Nhân viên

Ủy viên

7

Đinh Thị Liễu

Nhân viên

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Phương Huyền

Nhân viên

Ủy viên

9

Trần Thị Nga

Nhân viên

Ủy viên

· Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị CSVC cho bộ nhận nhập hồ sơ thi;

- Chuẩn bị CSVC cho thi kỳ thi;

- Lên phương án tiếp đón hội đồng thi;

- Lên phương án đảm bảo ANTT cho kỳ thi.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

TT

Nội dung công tác

Lãnh đạo phụ trách

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1

- - Thông tin về Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019-2020;

- - Tư vấn tuyển sinh

Đ/c Khâm

Đ/c Dung

Ban tư vấn tuyển sinh

Trước ngày 20/4/2019

2

Lập dự trù kính phí thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

Đ/c Khâm

Ban tài chính

Trước ngày 20/4/2019

3

- Lập Danh sách giới thiệu các thành viên Hội đồng tuyển sinh.

- Lập Danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

- Đăng ký số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT)

Đ/c Kiên

Giáo vụ

Trước ngày 27/4/2019

4

- Tập huấn phần mềm quản lý thi (QLT) tuyển sinh.

- Giao nhận Hồ sơ ĐKDT.

Đ/c Kiên

Đ/c: Hậu, Hương, Thủy, Hoàng Anh, Hà

Đ/c Thảo-VP

Ngày 7/5/2019

5

Chuẩn bị hồ sơ, bán hồ sơ ĐKDT

Đ/c Dung

Bộ phận hồ sơ

Từ ngày 8/5 đến 10/5/2019

6

- Thu hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu, kiểm dò dữ liệu.

- Công khai số lượng thí sinh ĐKDT; báo cáo số liệu thi theo địa chỉ email quy định.

Đ/c Kiên

Bộ phận hồ sơ

Từ ngày 10/5/2019 đến ngày 15/5/2019

7

- Báo cáo tổng hợp số liệu thí sinh ĐKDT qua địa chỉ email quy định.

- Đăng ký văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp, Phiếu TLTN, …

Đ/c Kiên

Bộ phận thống kê

Chậm nhất 11 giờ ngày 16/5/2019

8

- Báo cáo chính thức số lượng thí sinh ĐKDT.

- Nộp tờ trình nơi đặt địa điểm Hội đồng coi thi chính thức, dự phòng.

Đ/c Kiên

Đ/c Dung

Bộ phận thống kê

Trước 10 giờ ngày 18/5/2019

9

Chuẩn bị mọi điều kiện phục vụ cho kỳ thi.

Đ/c Dung

Ban CSVC

Trước ngày 25/5/2019

10

Thu bổ sung giấy tờ để hoàn chỉnh hồ sơ ĐKDT của thí sinh đã ĐKDT

Đ/c Kiên

Ban thu hồ sơ

Từ ngày 25/5 đến 17 giờ ngày 26/5/2019

11

Nộp Danh sách học sinh và Hồ sơ đề nghị tuyển thẳng theo Quy chế 11 (GDTrH)

Đ/c Kiên

Chậm nhất 17 giờ ngày 25/5/2019

12

Công bố Quyết định học sinh được tuyển thẳng theo Quy chế 11

Sở GD

Trường THPT công lập

Ngày 27/5/2019

13

Nhập bổ sung các thông tin hồ sơ ĐKDT của thí sinh đã ĐKDT tại trường vào phần mềm QLT, kiểm dò dữ liệu.

Đ/c Kiên

Bộ phận nhập dữ liệu

Hoàn thành chậm nhất 10 giờ ngày 28/5/2019

14

Bàn giao giấy thi, giấy nháp, biểu mẫu…Dự kiến Danh sách cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi (qua email của các đơn vị).

Đ/c Dung

Giáo vụ

Hoàn thành chậm nhất 17 giờ ngày 29/5/2019

15

Nộp 01 đĩa CD dữ liệu được xuất từ phần mềm QLT và Danh sách thí sinh ĐKDT, Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ của Hội đồng coi thi.

Đ/c Khâm

Đ/c Kiên

Đ/c Hậu

Trước 10h ngày 29/5/2019

16

- Sở GD&ĐT thực hiện: Đánh số báo danh, in Bảng ghi tên dự thi.

Phòng KT&KĐCLGD

Trường THPT công lập

Từ 17 giờ ngày 29/5 đến ngày 30/5/2019

17

- Nhận Bảng ghi tên dự thi, Quyết định thành lập Hội đồng coi thi; Quyết định điều động cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi.

- Gửi dữ liệu đã đánh số báo danh cho trường.

- Trường thực hiện in Niêm yết phòng thi, Phiếu thu bài thi.

Đ/c Khâm

Đ/c Kiên

Giáo vụ, thư ký

Ngày 31/5/2019

18

Họp trưởng điểm thi, thư ký văn bản tại Sở GDĐT

Đ/c Khâm

Đ/c Tuyết, Hoa

7h ngày 2/6/2019

19

Ban coi thi làm việc

Đ/c Khâm

Từ ngày 2/6/2019

20

Nhận đề thi cho Hội đồng thi; Túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm

Đ/c Khâm

Công an tỉnh; Thanh tra Sở

Trong ngày 2/6/2019

21

Coi thi theo lịch

Đ/c Khâm


Các ngày

02, 03,04, 05/6/2019

22

Báo cáo nhanh tình coi thi tại các Hội đồng coi thi

Đ/c Khâm

Thư ký HĐ thi

Chậm nhất 30 phút sau khi tính giờ làm bài của các buổi thi

23

- Thu bài thi các môn thi đại trà.

- Bàn giao bộ đề thi kỹ năng nói môn thi chuyên Tiếng Anh.

Đ/c Khâm

Thư ký HĐ thi Sở GD&ĐT

Ngày 04/6/2019

24

Các Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi,.. về Sở GD&ĐT

Đ/c Khâm

Thư ký HĐ thi Sở GD&ĐT

Chậm nhất 12 giờ ngày 04/6/2019

25

Nộp Bài thi kỹ năng nói môn thi chuyên Tiếng Anh về Sở GD&ĐT

Đ/c Khâm

Thư ký HĐ thi Sở GD&ĐT

Chậm nhất 18 giờ ngày 04/6/2019

26

Nhận Bộ đề thi các môn thi chuyên

Đ/c Khâm

Công an tỉnh; Thanh tra Sở

06 giờ ngày 04/6/2019

27

Thi các bài thi môn chuyên

Đ/c Khâm

Theo lịch thi

28

Nộp các bài thi chuyên, hồ sơ thi

Đ/c Khâm

Thư ký HĐ thi

Sở GD&ĐT

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 05/6/2019

29

Ban chấm thi làm việc

Sở GD

Từ 7 giờ ngày 06/6/2019

30

Tổ chức chấm thi, nhập điểm, tổng hợp kết quả, hoàn tất hồ sơ và nộp bài thi, hồ sơ thi về Sở GD&ĐT

Sở GD

Hoàn thành chậm nhất ngày 12/6/2019

31

Thông báo điểm thi trên website của Sở GD&ĐT

Sở GD

Văn phòng Sở

Ngày 13/6/2019

32

Nhận Bảng ghi điểm thi cho các đơn vị

Đ/c Khâm

Giáo vụ

Ngày 14/6/2019

33

Hội đồng tuyển sinh trường dự kiến điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên và danh sách học sinh dự kiến trúng tuyển

Đ/c Khâm

Hội đồng tuyển sinh

Chậm nhất 17h ngày 14/6/2019

34

Thu nhận Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi của thí sinh

Đ/c Kiên

Giáo vụ

Từ ngày 13/6 đến 11 giờ ngày 16/6/2019

35

Bàn giao hồ sơ ĐKDT của các thí sinh không trúng tuyển THPT chuyên Lương Văn Tụy cho các trường THPT đại trà.

Đ/c Dung

Các trường THPT công lập

Trong ngày 16/6/2019

36

Lập Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, chuyển dữ liệu phúc khảo và Đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh về Sở GD&ĐT.

Đ/c Kiên

Giáo vụ

Chậm nhất 10 giờ 17/6/2019

37

Duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Đ/c Khâm

Phòng GDTrH, hội đồng tuyển sinh

Trước ngày 23/6/2019

38

Tổ chức phúc khảo bài thi, thông báo kết quả phúc khảo

Sở GD&ĐT


Trước ngày 30/6/2019

Nơi nhận:
- Ban BGH, Ban chỉ đạo (để điều hành);
- Các tiểu ban (để thực hiện);
- Lưu VP, Web.


File dữ liệu gốc

HIỆU TRƯỞNG