THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

THÔNG BÁO Điểm xét tuyển chọn giáo viên Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, năm 2020

  22/07/2020 01:19:44 PM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY

HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN GIÁO VIÊN NĂM 2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNinh Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

Điểm xét tuyển chọn giáo viên

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, năm 2020

STT

Họ và tên

Môn

Điểm bài kiểm tra kiến thức

Điểm TB giờ dạy

Điểm đánh giá của HS

Điểm xét tuyển

1

Hà Văn Cường

Tin học

3,00

14,83

18,63

39,46

2

Vương Thị Hiền

Ngữ văn

14,50

17,50

19,00

65,50

3

Phạm Thị Nương

Ngữ văn

16,00

17,33

17,29

66,62

4

Nguyễn Thị Huệ

Tiếng Anh

7,00

13,06

10,38

37,44

5

Nguyễn Thị Thu

Tiếng Anh

9,00

12,84

12,60

43,44CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG


(đã kí)


Đinh Văn Khâm

File dữ liệu gốc