THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Tin giáo dục

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG

  13/11/2015 11:20:47 PM 
- Ngày 15/11 nghỉ dạy học tham dự ngày hội sách, liên hoan văn nghệ và các hoạt động.
- Nghỉ học các buổi chiều trong tuần (Trừ các đội tuyển thi HSGQG và thi HSG tỉnh).
- Một số công việc quan trọng:

Tải về tại đây