THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Tự hào truyền thống 60 năm

Ảnh Hội đồng sư phạm qua các thời kì

  25/10/2019 09:48:18 PM 

Hội đồng sư phạm khóa I năm 1959

Hội đồng sư phạm năm 1976Hội đồng sư phạm năm 1984


Hội đồng sư phạm năm 1989


Hội đồng sư phạm năm 1997


Hội đồng sư phạm năm 2002-2003

Hội đồng sư phạm năm 2006

Hội đồng sư phạm năm 2008-2009

Hội đồng sư phạm năm 2009-2010

Hội đồng sư phạm năm học 2015-2016

Hội đồng sư phạm năm học 2016-2017

Hội đồng sư phạm năm học 2017-2018

Hội đồng sư phạm năm học 2018-2019

Hội đồng sư phạm năm học 2019-2020