THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Hoạt động dạy và học    |    Công tác Đảng - Đoàn thể    |    Tin giáo dục    |    Chuyên san Học trò   
Công tác Đảng - Đoàn thể

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội các chi đoàn, Đại hội ĐB Đoàn trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Nhiệm kỳ 2018 – 2019

   
10:21' PM - Thứ tư, 12/09/2018

ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY

***

Số: 02-KH/ĐTN.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Ninh Bình, ngày 8 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội các chi đoàn,

Đại hội ĐB Đoàn trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy

Nhiệm kỳ 2018 – 2019

-----

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Thành đoàn Ninh Bình “Về việc tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2018-2019;

Nhằm tạo điều kiện cho các chi đoàn và BCH Đoàn trường tổ chức tốt Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2018 2019. Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Tụy xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy , nhiệm kỳ 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn từ các chi đoàn trực thuộc đến Đoàn trường.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi đoàn trực thuộc và Đoàn trường nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn các chi đoàn và Đoàn trường; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do Đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở các chi đoàn được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý đúng theo Quy chế cán bộ Đoàn. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn.

- Đại hội Đoàn phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên; đảm bảo Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Các chi đoàn trực thuộc và BCH Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Tụy tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các hoạt động phong trào thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, nhà trường.

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:

Đại hội các Chi đoàn thực hiện 04 nội dung sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Chi đoàn trong năm học mới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

3. Bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn trường NK 18-19 (2 đại biểu)

IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐOÀN

Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cần bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành Đoàn trường và các yêu cầu cụ thể trong Hướng dẫn tổ chức Đại hội. Dự thảo văn kiện gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua.

- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.

- Nghị quyết Đại hội.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể ở chi đoàn.

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành các chi đoàn phải bảo đảm các tiêu chuẩn: Có sức khỏe tốt, Năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động của lớp và các hoạt động của đoàn trường, là cán bộ lớp.

2. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành

a. Chi đoàn học sinh

- Đại hội bầu ra Ban Chấp hành chi đoàn có 03 Ủy viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.

b. Chi đoàn giáo viên

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành có 05 Ủy viên; trong đó có Bí thư và 01hoặc 2 Phó Bí thư.

Lưu ý:

- Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 15%.

- Ban chấp hành các chi đoàn được xây dựng trên nguyên tắc số lượng hợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Đại hội điểm : Chi đoàn 12 Anh tổ chức lúc 15h00 ngày 15/9/2018 (Thứ 7).

- Đại hội chi đoàn giáo viên: 15h30 ngày 17/9/2018 (Thứ 2).

- Các chi đoàn còn lại: tổ chức đại hội lúc 14h00 ngày 17/9/2018 (Thứ 2).

- Đại hội Đoàn trường: Phiên trù bị: 15h00, thứ 2 ngày 24/9/2018

Phiên chính thức: 14h30, thứ 3, ngày 25/9/2018.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi đoàn và Đoàn trường.

- Xây dựng các Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đoàn trường trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, nhiệm kỳ 2018 – 2019.

- Chọn 01 chi đoàn đại hội điểm để chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm.

- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch Đại hội, duyệt văn kiện Đại hội các chi đoàn.

- Dự trù kinh phí thực hiện.

2. Các chi đoàn trực thuộc

- Các chi đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cho chi đoàn mình.

- Báo cáo lịch tổ chức Đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự với Đoàn cấp trên. Khi được Đoàn cấp trên đồng ý thì mới tiến hành Đại hội.

- Mỗi chi đoàn học sinh cử 01 đại diện cán bộ đoàn dự đại hội điểm theo lịch.

3. Phân công duyệt các văn bản đại hội các chi đoàn:

- Đ/c Nguyễn Phương Dung – Bí thư đoàn trường: Duyệt nội dung và chương trình đại hội điểm (chi đoàn 12 Anh) ngày 13/9/2018.

- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – P Bí thư đoàn trường: Duyệt nội dung và chương trình đại hội các chi đoàn khối 12, ngày duyệt từ 13 đến 15/9/2018.

- Đ/c Tạ Văn Dũng – P Bí thư đoàn trường: Duyệt nội dung và chương trình đại hội các chi đoàn khối 11, ngày duyệt từ 13 đến 15/9/2018.

- Đ/c Trịnh Thu Hằng – UV BTV đoàn trường: Duyệt nội dung và chương trình đại hội các chi đoàn khối 10, ngày duyệt 12 đến 15/9/2018.

Căn cứ kế hoạch này, các chi đoàn tổ chức Đại hội Đoàn đạt hiệu quả. Trường hợp có vướng mắc liên hệ với đc Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn trường để giải quyết.

Nơi nhận:

- Đảng ủy trường;

- Ban Giám hiệu trường;

- Các đ/c Uỷ viên BCH Đoàn trường;

- Đăng web trường;

- Lưu VP.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã kí)

Nguyễn Thị Phương Dung

Các tài liệu hướng dẫn Đại hội các chi đoàn

Số lượt đọc:  1124  -  Cập nhật lần cuối:  12/09/2018 10:22:42 PM
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.854.501
Tổng số thành viên: 9
Số người trực tuyến: 97