THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Hoạt động dạy và học    |    Công tác Đảng - Đoàn thể    |    Tin giáo dục    |    Chuyên san Học trò   
Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022

   
10:43' AM - Thứ năm, 28/04/2022

HỘI LHTN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN HỘI THÀNH PHỐ NINH BÌNH

***

Số: 05-KH/ĐTN-UBH

Ninh Bình, ngày 06 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022

--------

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐTN-UBH ngày 06/4/2022 của Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về việc tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022. Ban Thường vụ Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “10.000 bước mỗi ngày” (tương đương khoảng 8km), tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về ý thức rèn luyện sức khoẻ, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân.

2. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc góp phần tham gia xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam (có số dân dưới 10.000 người).

3. Chương trình được triển khai hiệu quả, sáng tạo tại các cấp bộ Hội; tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các cấp bộ Đoàn - Hội và thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

II- NỘI DUNG

1. Tổ chức phát động các chặng của chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022 (đã trải qua 3 chặng năm 2020 – 2021)

- Chặng 4: Từ ngày 16/4 - 08/5/2022, chào mừng 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày làm việc tốt.

- Chặng 5: Từ ngày 04 - 26/6/2022, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Ninh Bình lần thứ XX.

- Chặng 6: Từ ngày 06 - 28/8/2022, chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

- Chặng 7: Từ ngày 24/9 - 16/10/2022, chào mừng 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2022), chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV.

- Chặng 8: Từ ngày 12/11 - 04/12/2022, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lan toả chương trình đến các cấp bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên, cộng đồng và xã hội; kêu gọi đoàn viên, hội viên, thanh niên đăng ký tham gia Chương trình

Các cấp bộ Đoàn - Hội trong thành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chương trình đến đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân; chỉ đạo các cơ sở Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên đăng ký tham gia Chương trình đi bộ/chạy bộ “Những bước chân vì cộng đồng”, thường xuyên cập nhật, kiểm tra số lượng tham gia, thành tích bảng xếp hạng của đơn vị để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai theo kế hoạch của cơ sở. Biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình. Đồng thời phê bình, nhắc nhở và trừ điểm thi đua trong công tác Đoàn - Hội năm 2022 đối với các đơn vị chưa nghiêm túc và kém hiệu quả trong triển khai; khuyến khích các đơn vị có các giải pháp sáng tạo trong triển khai hiệu quả Chương trình, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tham gia Chương trình.

- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn - Hội - Đội đưa tin các hoạt động và đẩy mạnh các hoạt động để lan toả rộng rãi trong cộng đồng và xã hội về Chương trình.

2. Cấp cơ sở

- Xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung với các phương thức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị (thời gian phát động từng chặng theo thời gian đã triển khai ở trên). Ngoài chương trình đi bộ/chạy bộ theo hình thức “online”, khuyến khích các đơn vị tổ chức các chương trình “offline” đi bộ/chạy bộ tập thể, đặc biệt vào các ngày cuối tuần trong suốt thời gian diễn ra các chặng.

- Hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên, thanh niên đăng ký tham gia một cách hiệu quả và phấn đấu mỗi chặng đạt tối thiểu mức chỉ tiêu đề ra (Mỗi đơn vị có ít nhất từ 50 đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia chạy/đi bộ từng chặng).

- Có các hình thức tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”.

- Tổng hợp, báo cáo thường xuyên kết quả triển khai chương trình về Ban Thường vụ Thành đoàn (qua Văn phòng Thành đoàn, Email: thanhdoanninhbinh@gmail.com.

- Phối hợp tuyên truyền về các hoạt động của Chương trình; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên Mạng xã hội để lan toả rộng rãi đến cộng đồng.

* Các bước triển khai: các đơn vị hướng dẫn đoàn viên, hội viên, thanh niên truy cập đường Link: https://www.Sacombankrunnersclub.com/news/all trên Smartphone đăng ký theo hướng dẫn và cài đặt ứng dụng Strava (mỗi một km đi bộ/chạy bộ của người tham gia góp 1.000đ vào quỹ xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của 16 dân tộc thiểu số ít người có số dân dưới 10.000 người tại Việt Nam).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” năm 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc; Hội LHTN Việt Nam các xã, phường thuộc thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Ban Thư ký UB Hội LHTNVN tỉnh;

- Thường trực Thành đoàn;

- Các cơ sở Hội trực thuộc;

- Lưu UBH.

TM. ỦY BAN HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hiệp


Số lượt đọc:  16  -  Cập nhật lần cuối:  28/04/2022 10:43:03 AM
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 8.504
Tổng số thành viên: 10
Số người trực tuyến: 103