THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Toán học    |    Tin học    |    Vật lý    |    Hóa học    |    Sinh học    |    Ngữ văn    |    Ngoại ngữ    |    Lịch sử    |    Địa lý    |    Upload   
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang19B-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang19B-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang19B-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu19B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu18.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang18-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang18-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: ke hoach.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS TAI KHOAN OFFICE 365.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: LVT-Ms-Teams.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: M2_Thong_ke_thi_thu_L12-_THPT_2020-2021.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM TT LAN II.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKE DIEM THI DUOI 5.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS THI THU TNTHPT.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHẤM-thi thử 12 lần 2(theo KH của Sở GD) đã điều chỉnh lại.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH THI THU THPT QG LAN 2-SO.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SO DO PHONG THI THU LAN 2.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu16B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DE-DAP AN THI THU LAN 1.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu16.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: THONG KE CUM 5 TRUONG_LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM TT THPTQG LAN 1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu15.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu14.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG NHAN.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quy Dinh xet hoc bong HK I nam hoc 2019-2020.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu13B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM KT HK I K12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM KT HK I K11.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM KT HK I K10.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SO DO PHONG KT HK I.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KE HOACH KT HKI.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH PHONG KT K12.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH PHONG KT K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH PHONG KT K10.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Niem-yet-HSG12 nam -2020-2021.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SoDoPhongTHI HSG LOP 12 THPT (LAN 2).xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu12.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu11.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 06.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 05.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu10.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu09B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 04.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu08.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEN GK I K12.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM GK I K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM GK I K 10.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 03.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu07.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu07.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 03.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Nội dung cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu"
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quyết định và thể lệ cuôc thi "Chung tay vì an toàn giao thông"
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Mẫu danh sách thu học phí, học thêm.xlsx 2020.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu06.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 02.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: XuLySaiPhamTrongTuyenDung.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS_DOI_DU_TUYEN_HOC_SINH_GIOI_QUOC_GIA_2021_20201013034226605600_20201013050131455450_000.00.16.H42.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 01.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu05.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SoDoPhongTHI HSG LAN 1-noi.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SoDoPhongTHI HSG LAN 1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Số lượng phòng thi THI HSG LAN 1 2020.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Niem-yet-HSG12 nam -2020-2021.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 112.signed.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu04.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 16.337
Tổng số thành viên: 10
Số người trực tuyến: 301
Liên kết Website