THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcThông báoGương sáng học đườngThư viện trườngThư viện tài liệuCẩm nang tuyển sinhTuyển sinh
   Toán học    |    Tin học    |    Vật lý    |    Hóa học    |    Sinh học    |    Ngữ văn    |    Ngoại ngữ    |    Lịch sử    |    Địa lý    |    Upload   
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu17.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu16.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM TT THPTQG L1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK TT THPTQG 12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK TT THPTQG 12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu15.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHẤM.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: quyet dinh tuyen chon giao vien.PDF
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu14.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Hoc nghe K11.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI DÂN GIAN 2019-đăng web.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG MOI.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHI TIEU HB moi.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: lich_cong_tac_thang_1-2019 LVT.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu13.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Day chuong trinh K12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Bu CT.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SÁNG TẠO TRẺ 2018-2019.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: OLYMPIA 2019.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quy Dinh xet hoc bong-SUA.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH THI OLYMPIA CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-19
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SÁNG TẠO TRẺ NĂM HỌC 2018 - 2019
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHI TIEU HB.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ (1) (1).DOC
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu12.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG08.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM HK I NĂM HOC 2018-2019-MOI.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG07.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu11.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu10.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG06.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Hocbu.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG05.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu09.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH THI HOC KY I NĂM 2018-2019.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 15 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu08.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG04.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu07.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Phieu hoi y kien.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Du thao Luat Giao duc (sua doi).doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Lich thi dau Cau Long CBGV-CMHS LVT 2018.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Diem phuc khao ban ki I 2018.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 12 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG03.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu06.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 11 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS VAO DIEM BKI.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS PHONG THI ca 3 khoi.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: So do phong thi ban ki.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHẤM-BKI-2018.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 9 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 8 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG02.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu05.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: lich_cong_tac_thang_10-2018.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1.904.857
Tổng số thành viên: 8
Số người trực tuyến: 171
Liên kết Website