THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Toán học    |    Tin học    |    Vật lý    |    Hóa học    |    Sinh học    |    Ngữ văn    |    Ngoại ngữ    |    Lịch sử    |    Địa lý    |    Upload   
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Mau thong ke chua lam CCCD.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu03B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 2.Mau-M2-DANH SACH DANG KY THI HSG THPT 2020-2021.XLS
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH hsg.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu03.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Huong dan Dai hoi cac Chi Doan.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu02.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Danh_sach_kem_KH.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Danh_muc_tai_lieu.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CV_gui_SNV_de_nghi_phe_duyet_KH_tuyen_dac_cach_GVLVT.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Ke_hoach_so_85_LVT.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 678-QD-SNV.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu01.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Mau-don-Phuc khao bai thi tot nghiep THPT 2020.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chia lop.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: sơ do thi khao sat.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KTPHANLOP.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH KIEM TRA CHIA LOP.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Coi-cham.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quy-trinh-nhiem-vu-coi-thi-TNTHPT 2020.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quy-trinh-lam-thi-cua-can-bo-coi-thi-TNTHPT 2020.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Danh-sach-lop-10-2020.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: PHIẾU GHI THÔNG TIN CÁ NHÂN.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Đơn xin ở KTX.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: BỘ ĐỀ THI THỬ LẦN 2, CỤM NB- HL.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: THONG KE CUM 5 TRUONG_LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM THI CUM 5 TRUONG.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 10.Mau-don-Phuc khao bai thi tuyen sinh-2020-2021.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu29.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang29-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang29-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang29-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Thong bao điểm xét tuyển.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 2-Đề cương Đáp án cuộc thi “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc”.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 3-Bìa bài thi.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: THONG BAO DS GV dư tuyển2020.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu28.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang28-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang28-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang28-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK THI THU TN THPT LAN II.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM THI THU THPTQG LAN II.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu27B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DanhSachKhenThuong_Khoi12_CN.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DanhSachKhenThuong_Khoi11_CN.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DanhSachKhenThuong_Khoi10_CN.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: NGU VAN.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TIENG ANH.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KHXH.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KHTN.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TOAN.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TB điều chỉnh Kế hoạch TS của Sở.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Phê duyệt KH Tuyển sinh 2020-2021 của UBND tỉnh.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Thông tin TS (lần 2).docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Xét Đoàn viên tiêu biểu năm học 2019-2020.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM K12-TONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM K11-TONG.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM K10-TONG.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu27.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu26.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: sơ đồ lớp kiem tra HK II năm học 2019-2020.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH KT HK I I NĂM 2019-2020.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS PHONG THI K12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS PHONG THI K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS PHONG THI K10.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu25.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Duyet_KH_tuyen_chon_GV_THPT_chuyen_LVT_2020_20200604031650472470_signed20200604033100_ed30e16387.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DK Khoi 12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: newsletter ak61tp.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Giải bóng Đá LVT 2020.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: lịch tháng 6 -2020.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu24.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu23.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM KIEM TRA kien thuc.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu22B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu22.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 6.919.491
Tổng số thành viên: 9
Số người trực tuyến: 268
Liên kết Website