THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Toán học    |    Tin học    |    Vật lý    |    Hóa học    |    Sinh học    |    Ngữ văn    |    Ngoại ngữ    |    Lịch sử    |    Địa lý    |    Upload   
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: tai khoan hoc sinh.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu15.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK TT LAN I 2019-2020 - TRUONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: THONG KE CUM 5 TRUONG_LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM TT THPTQG LAN 1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG NHAN.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHI TIEU HB moi.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: bao cao phụ huynh.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Mau bien ban.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Noi dung trien khai tren lop.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHUONG TRINH HỌI NGHI.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI THI THỬ LẦN 1 K12 (2019-2020).xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu14.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS ĐỘI TUYỂN bóng truyền nam - nữ, bóng bàn.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS đội đá cầu - cầu lông - erobic.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS đội bóng đá nữ.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS ĐỘI Bóng Rổ NAM.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 2_CV_1800_huong_dan_xet_NGUT_trong_nganh_30122019_20191230045526960963_signed20191230051435_000.00.16.H42.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 27_2015_ND-CP_Xettangdanhhieu_NgiaoNdan_NgiaoUutu.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB-Bu-CT.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH DIEM K12-TONG.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH DIEM K11-TONG.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH VAO DIEM K10-TONG.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB THQG SO 10.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: So do Phong kiem tra HKI.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS PHONG KIEM TRA HK I.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHẤM KIEM TRA HỌC KY I.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12B-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12B-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12B-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB THQG SO 09.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu12.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu11B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu11.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB THQG SO 08.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB THQG SO 07.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu10.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu09.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB THQG SO 06.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB THQG SO 05.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu08.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu07.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB ĐTCHINH THUC- 04-THQG 2020.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: đăng kí giao hữu bóng đá cựu học sinh.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DỊP HỘI TRƯỜNG 60 NĂM (1).docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: thong bao lich to chức hội trường.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH CONG TAC VIEN 2019-2020.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: HUONG DAN RA DE NGUON CUA SO.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: sheet TU HAO TRUONG LUONG VAN TUY.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TU HAO TRUONG LUONG VAN TUY - HOP CA NAM NU HVANQGVN (TACH BE).mp3
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB ĐTCT- 03-THQG 2020.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu06.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB 01-02-THQG 2020.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu05.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu04.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB 01-THQG 2020.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Hướng dẫn Đại hội chi Đoàn.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: ONTHINGHE.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu03.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Lich thang 9.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu02.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 3.796.086
Tổng số thành viên: 9
Số người trực tuyến: 119
Liên kết Website