THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcThông báoCông khaiThư viện tài liệuTuyển sinhHội trường 60 nămThư viện
   Toán học    |    Tin học    |    Vật lý    |    Hóa học    |    Sinh học    |    Ngữ văn    |    Ngoại ngữ    |    Lịch sử    |    Địa lý    |    Upload   
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: BM12- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: BM11- Công khai cơ sở vật chất20-21.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: BM10 - công khai thông tin chất lượng GD 19-20.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: BM09- Cam kết CLGD 2021 -2022.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: quy chế phối hợp catp với thpt.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Kế hoạch tập huấn đội chính thức.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Kế hoạch năm học 2021-2022.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM KIEM TRA BAN KY 1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 04.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu06.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-HS.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-GV.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: phuluc.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Huongdanthunamhoc_2021_2022.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu04.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu04 - CA2.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-HS.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-GV.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 02.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB QG 01.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-HS.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-GV.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu02.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu01.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu01.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-HS.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-GV.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sơ đồ phòng thi TN THPT - LVT - 2021 - đăng web.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sơ đồ phòng tập trung thí sinh học quy chế.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Danh sách cấp thẻ dự thi TN THPT_0001.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CV_HDToChucThi_1318.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 08.06.2021_Congviec_CoiThi-Checklist.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Van bản hợp nhất Quy chế thi 2021.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu34.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang34-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang34-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2021 - 2022 LVT.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang33-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang33-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu33.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu32.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang32-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang32-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang30-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Lịch thi (LVT)- 2021.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sơ đồ phòng thi TS10- 2021- LVT.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: niemyet_0001.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu31.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang31-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang31-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang31-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: M2 Thong ke thi thu L12- THPT 2020-2021 (CHÍNH).xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH DIEM THI THU TNTHPT LAN IV.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang30-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang30-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu30.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu29.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM KIEM TRA HKII K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM KIEM TR HKII K10 .xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang29-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang29-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 1444_BGDDT_GDDH_000.00.16.H42.PDF
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Huong_dan_thi_tot-nghiep-THPT_nam_2021_20210429084934969960_signed20210429101619_000.00.16.H42.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu28.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: FSCapture69 -Portable.zip
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Du_thao_Nghi_quyet_chinh_sach_ho_tro_tai_nang.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Du_thao_De_an_QD_chinh_sach_ho_tro_tai_nang_.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Phu_luc_kem_theo_De_an_.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Cong_van_xin_y_kien_cac_co_quan_don_vi.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Phu_luc_kem-Huong-dan-Tuyen_sinh_lop_6,_Thi_Tuyen_sinh_lop_10_THPT_nam_hoc_2021-2022_202105040909047_20210504095828539541_signed20210504054009_000.00.16.H42.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Huong-dan-Tuyen_sinh_lop_6,_Thi_Tuyen_sinh_lop_10_THPT_nam_hoc_2021-2022_2021.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 09-QD-PHE-DUYET-KE-HOACH-tuyen-sinh-lop-10-THPT-nam-hoc-2021--2022-(30-12).pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH DIEM THI HKII LOP 12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu27.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS THI THU TNTHPT LAN III.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: xếp giải khối 11.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: XẾP GIẢI KHỐI 10.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu26.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾT QUẢ THI HSG 10.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾT QUẢ THI HSG 11.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25B-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25B-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu25B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu25.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu24.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM THI K12.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM THI K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM THI K10 .xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu23.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 24.141
Tổng số thành viên: 10
Số người trực tuyến: 1.765
Liên kết Website