THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
   Toán học    |    Tin học    |    Vật lý    |    Hóa học    |    Sinh học    |    Ngữ văn    |    Ngoại ngữ    |    Lịch sử    |    Địa lý    |    Upload   
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu24.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu23.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang23-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM KIEM TRA kien thuc.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu22B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu22.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang22-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang22-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang22-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu21.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang21-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang21-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang21-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu20-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu20-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu20-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang20-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang20-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang20-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Ke_hoach_to_chuc_cuoc_thi_Dai_su_Van_hoa_doc_nam_2020.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: THONG_TIN_DU_THI_2020.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: The_le_cuoc_thi_Dai_su_Van_hoa_doc_nam_2020.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB-HSG-So19.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang19-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu19-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu19-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang19-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang19-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu19-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB-TT-So19.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Danh mục hồ sơ xét thăng hặng GV THPT.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang kien tham khao.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOACH TRIỂN KHAI SKKN NĂM 2019-2020.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Bien ban nhận xét của Tổ CM thăng hạng 2020.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 8-Thong tu so 28-2017_TT-BGDDT-30-11-2017.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Trường Lương Văn Tụy Thông báo xét thăng hạng GV- 2020 (1).docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH MỤC HỒ SƠ XÉT THĂNG HẠNG.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Kế hoạch xét thăng hạng.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CV_trien_khai_KH_thang_hang_20200403050330409400_signed20200403051850_000.00.16.H42.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: mẫu.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS TAI KHOAN OFFICE 365.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: cong-nghe-thpt-1585651025218.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS tài khoản giáo viên trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: vat-li-thpt-1585651291296.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: toan-thpt-1585651267248.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: tin-hoc-thpt-1585651239884 (1).pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: tieng-anh-thpt-1585651187541.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: su-thpt-1585659497663 (1).pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: sinh-thpt-1585651163880.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: ngu-van-thpt-1585651131598.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: hoa-hoc-thpt-1585651101186.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: gdcd-thpt-1585651076571.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: dia-li-thpt-1585651052605 (1).pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: cong-van-1113-bgddt-gdtrh-2020-huong-dan-dieu-chinh-noi-dung-hoc-ky-ii (1).pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS tài khoản học sinh trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: LUYEN-THI-IELTS-TRUC-TUYEN.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: GUONG-MAT-TIEU-BIEU.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Giới thiệu về American Study.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Ke hoach DAY HSG K10-K11.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB-TT-So18.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB-TT-So18.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TB HỌC TRỰC TUYẾN LVT. LÂN 1.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KH_day_hoc_tren_song_dai_truyen_hinh_lop_12-_Ban_chinh_20200327052435879870_signed20200327053457_000.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang18-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang18-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang18-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKB-DU-GIO-GV.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu17.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: HSG K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: HSG K10.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH VAO DIEM HSG K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH VAO DIEM HSG K10.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 3_ ĐỀ THI DÀNH CHO HỌC SINH CẤP THPT.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 1_ ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN CẤP THPT-1.pdf
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH THI HSG CAP TRUONG.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: So do phong thi.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS HSG CAP TRUONG K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI THI HSG CẤP TRƯỜNG K10,11 (2019-2020).xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu16C.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu16B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu16.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: tai khoan hoc sinh.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu15.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK TT LAN I 2019-2020 - TRUONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: THONG KE CUM 5 TRUONG_LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM TT THPTQG LAN 1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.860.915
Tổng số thành viên: 9
Số người trực tuyến: 131
Liên kết Website