THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuHội trường 60 nămTin tứcThông báoThư viện tài liệuTuyển sinh
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Hướng dẫn Đại hội chi Đoàn.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: ONTHINGHE.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu03.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Lich thang 9.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu02.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KH Khai giảng 2019-2020.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: chieu01.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu05.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-GV-Monhoc.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Lịch tháng 8-2019.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu04.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang04-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: sơ đồ tạp trung và hop cmhs k10.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: PHIẾU GHI THÔNG TIN CÁ NHÂN.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Mau bien ban hop phu huynh dau nam 2016-2017.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu03.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang03-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DSPHANLOP.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: sơ đồ phong kiem tra.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH KIEM TRA CHIA LOP.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DSPHONGKTPHANLOP.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu02.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang02-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang01-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu01.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Don xin o Noi tru.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS_DANG-MANG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Dạy-nghề-tuần-3-tháng-6-kết-thúc.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: các hoạt động và danh mục kêu gọi tài trợ.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Day-nghe-Tuan-2-thang-6.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: tkb-day-nghe-thang-6.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang27-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quy Dinh xet hoc bong HK II.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG HKII.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHI TIEU HB HK II.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DANH SACH DIEM TT THPTQG LAN V.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu26.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang26-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS VAO DIEM K12.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM HKII - K11.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM HKII - K10 .xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 13.5.SLHS. THPT chuyen LVT.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHAM THI THU LAN 5 2018-2019- du kien.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu25.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang25-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 VĂN.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 TOAN.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 TIN.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 SỬ.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 SINH.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 PHAP.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 LY.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 HOA.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 dia.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 B2.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 B1.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: 12 ANH.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHAM HOC KY II NAM HOC 2018-2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Thư ngỏ của trường Lương Văn Tụy.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOACH TRIỂN KHAI SKKN NĂM 2018-2019.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Thông tin tuyển sinh cho hs 2019.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KE HOẠCH.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: lich_cong_tac_thang_5+6-2019 LVT (1) (1).doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang24-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu24.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Tiêu chí cựu học sinh tiêu biểu.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Phiếu TT ca nhân cựu hs tiêu biểu.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: NHỮNG VIỆC NHÀ TRƯỜNG CẦN HỖ TRỢ.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Kế hoạch làm kỉ yếu và ấn phẩm.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TỔ CHỨC DỊP HỘI TRƯỜNG.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: B-Kế hoạch ấn phẩm Trưởng thành từ mái trường LVT - Gửi Ban BT .doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: A_Đề cương kỉ yếu 60 năm - gửi Ban BT.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu23B.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu23.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 2.520.437
Tổng số thành viên: 8
Số người trực tuyến: 32
Liên kết Website