THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuTin tứcThông báoGương sáng học đườngThư viện trườngThư viện tài liệuCẩm nang tuyển sinhTuyển sinh
Tài nguyên download
Điều kiện tìm kiếm tài liệu
# Thông tin Văn Bản Ngày văn bản Download
 1  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu17.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 2  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 3  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 4  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang17-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 5  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu16.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 6  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 7  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 8  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang16-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 9  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS DIEM TT THPTQG L1.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 10  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK TT THPTQG 12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 11  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TK TT THPTQG 12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 12  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 13  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 14  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang15-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 15  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu15.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 16  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHẤM.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 17  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: quyet dinh tuyen chon giao vien.PDF
CQ hành:
Ngày ban hành:
 18  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu14.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 19  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Hoc nghe K11.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 20  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 21  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 22  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang14-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 23  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI DÂN GIAN 2019-đăng web.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 24  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG MOI.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 25  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHI TIEU HB moi.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 26  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: lich_cong_tac_thang_1-2019 LVT.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 27  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu13.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 28  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Day chuong trinh K12.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 29  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Bu CT.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 30  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 31  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 32  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang13-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 33  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SÁNG TẠO TRẺ 2018-2019.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 34  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: OLYMPIA 2019.rar
CQ hành:
Ngày ban hành:
 35  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 36  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Quy Dinh xet hoc bong-SUA.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 37  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH THI OLYMPIA CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-19
CQ hành:
Ngày ban hành:
 38  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: SÁNG TẠO TRẺ NĂM HỌC 2018 - 2019
CQ hành:
Ngày ban hành:
 39  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: MAU DANH SACH NHAN HOC BONG.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 40  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: CHI TIEU HB.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 41  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG - ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ (1) (1).DOC
CQ hành:
Ngày ban hành:
 42  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu12.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 43  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG08.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 44  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 45  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 46  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang12-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 47  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DIEM HK I NĂM HOC 2018-2019-MOI.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 48  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG07.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 49  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 50  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 51  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang11-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 52  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu11.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 53  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu10.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 54  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG06.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 55  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 56  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 57  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang10-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 58  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Hocbu.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 59  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG05.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 60  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 61  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 62  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang09-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 63  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu09.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 64  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: KẾ HOẠCH THI HOC KY I NĂM 2018-2019.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 65  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 15 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 66  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 67  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 68  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang08-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 69  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 70  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 71  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 72  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu08.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 73  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG04.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 74  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu07.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 75  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 76  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 77  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang07-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 78  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Phieu hoi y kien.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 79  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Du thao Luat Giao duc (sua doi).doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 80  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Lich thi dau Cau Long CBGV-CMHS LVT 2018.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 81  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Diem phuc khao ban ki I 2018.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 82  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 12 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 83  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG03.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 84  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 85  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 86  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang06-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 87  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu06.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 88  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 11 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 89  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS VAO DIEM BKI.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 90  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DS PHONG THI ca 3 khoi.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 91  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: So do phong thi ban ki.docx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 92  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: COI-CHẤM-BKI-2018.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 93  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 9 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 94  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: DAY THAY TUAN 8 - NAM HOC 2018 - 2019.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 95  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: TKBQG02.xlsx
CQ hành:
Ngày ban hành:
 96  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Chieu05.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 97  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-LD.xls
CQ hành:
Ngày ban hành:
 98  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-GV.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 99  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: Sang05-HS.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
 100  Số hiệu văn bản:
Tên văn bản: lich_cong_tac_thang_10-2018.doc
CQ hành:
Ngày ban hành:
Về đầu trang 
Thông báo
Không tìm thấy bài viết nào!
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1.904.686
Tổng số thành viên: 8
Số người trực tuyến: 99
Liên kết Website